KAMPANACI (TDK)

Düzenbaz, hilekâr, sahtekâr.

Kampanacı kelimesi baş harfi K son harfi I olan bir kelime. Başında K sonunda I olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi M , dördüncü harfi P , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi A , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi I . Başı K sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

DÜZENBAZ Nedir?

Hile yoluyla aldatan, hile yapan.

HİLE Nedir?


1 . Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika: "Gayet basit bir hile ile, saflığından istifade ederek işi başardı."- R. H. Karay.
2 . Çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma: "Bu sütte hile var."- .

SAHTE Nedir?


1 . Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece: "Köylü kadınlar boyunlarında sıra sıra sahte altınlar... taşırlardı."- Y. K. Beyatlı.
2 . Uydurma.
3 . mecaz Yapmacık: "Öteki çocuklar sahte bir sessizlikle sahte bir hamaratlık gösterisi içinde birer disiplin modeli olmuşlardı."- Ç. Altan.

A A A C I K M N P Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kampanacı,

8 Harfli Kelimeler

Kapamacı,

7 Harfli Kelimeler

Acınmak, Kampana, Kapanca, Kapancı, Kapanma, Kapmaca,

6 Harfli Kelimeler

Acıkma, Acımak, Acınma, Anacık, Kamacı, Kanama, Kapama, Kınama, Manaca, Panama,

5 Harfli Kelimeler

Acıma, Akman, Anaca, Ancak, Anmak, Apacı, Canım, Kaman, Kanca, Kanma, Kapan, Kapma, Kıpma, Manca, Nacak,

4 Harfli Kelimeler

Akım, Akın, Akma, Aman, Amca, Anam, Anca, Anık, Anka, Anma, Apak, Caka, Cana, Kama, Kamp, Kana, Kanı, Kapı, Kına, Mana, Mapa,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aka, Akı, Ama, Ana, Anı, Cam, Can, Cık, Kam, Kan, Kap, Kın, Nam, Pak,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, An,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.