KAMERİYE (TDK)

Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak: "Kim şu kameriyede oturmuş, şu çiçeklerden kim toplamıştı?"- S. F. Abasıyanık.

Kameriye kelimesi baş harfi K son harfi E olan bir kelime. Başında K sonunda E olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi M , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi İ , yedinci harfi Y , sekizinci harfi E . Başı K sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAHÇE Nedir?


1 . Sebze yetiştirilen yer, bostan: "Bahçenin bir köşesinde büyük bir bostan kuyusuyla mıhlanmış bir kapı vardı."- R. N. Güntekin.
2 . Çiçek ve ağaç yetiştirilen yer: "Bir otelin ağaçlıklı, çiçeklerle süslü bahçesi önünde durmuştuk."- R. H. Karay.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ÇARDAK Nedir?


1 . Tarla, bahçe vb. yerlerde ağaç dallarından örülmüş barınak.
2 . Asma vb. bitkilerin dallarını sardırmak için direklerle yapılmış yer: "Evin bahçeye açılan tahta kapısının üstündeki çardakta koruklar sarkıyordu."- O. Rifat.
3 . Kameriye: "Çardağın boşluğuna girdiğimiz vakit durmuş, eliyle yanağımı sıkmış, çenemi okşamıştı."- R. H. Karay. Çardak -k'ı özel, isim (ça'rdağı) Denizli iline bağlı ilçelerden biri.

ÇİÇEK Nedir?


1 . Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü.
2 . bitki bilimi Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi: "Evin ufak çiçekler ve bitkilerle süslü bahçesine çıktım."- R. H. Karay.
3 . mecaz Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse: "Onun ne çiçek olduğunu hep biliriz."- .
4 . kimya Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz.
5 . tıp (***) İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık.

KAFES Nedir?


1 . Hayvanlar için aralıklı tel, metal veya ağaç çubuklardan yapılmış taşınabilir bölme: "Kuş kafesi."- .
2 . Vahşi hayvanlar için demir çubuklarla yapılmış taşınabilir bölme: "Aslan kafesi."- .
3 . Çapraz çubuklarla ve aralıklı olarak yapılmış, pencerelere takılan siper: "Bahçeye, kafeslerde elenen solgun bir ışık vurmuş."- Y. Z. Ortaç.
4 . Ahşap yapıların direk ve çatmalardan oluşan kaplama tahtaları dışında kalan iskeleti.
5 . argo Hapishane.
6 . eskimiş Cami, tekke vb. yerlerde kadınlara ayrılan yer.

KAME Nedir?

Değişik renkli üst üste iki katmandan oluşan ve üstteki katmanına kabartma bir desen yapılan değerli taş.

KAMER Nedir?

Ay.

KAMERİ Nedir?

Ayla ilgili.

KAMERİYE Nedir?

Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak: "Kim şu kameriyede oturmuş, şu çiçeklerden kim toplamıştı?"- S. F. Abasıyanık.

KUBBE Nedir?

Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam, kümbet: "Büyük bir camiydi bu. Minareleri, kubbeleri, kemerleri ve parmaklıklı pencereleri filan hepsi tamamdı."- O. Atay.

KUBBELİ Nedir?


1 . Kubbesi olan: "Kubbeli hamam."- .
2 . Kubbe biçiminde olan.

OTURMUŞ Nedir?

Yerleşik, yerleşmiş, güçlenmiş, stabil: "Oturmuş bir kurum."- .

OTURULMAK Nedir?

Oturma işi yapılmak: "Akşam ezanı sularında sofraya oturulurdu."- A. Ş. Hisar.

SARI Nedir?


1 - Güneş ışığının ayrışma tayfında yeşil ile portakalrengi arasında olan renk, altının, kükürdün, limonun rengi.
2 - Bu renkte olan: Sarı defter .
3 - Soluk, solgun: Bugün seni sarı gördüm .

SÜSLÜ Nedir?


1 . Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş: "Geniş, süslü karyola köşede duruyordu."- M. Ş. Esendal.
2 . Süslenmeye, süse çok düşkün olan: "Süslü bir kadın."- .

TOPLA Nedir?

Üç parmaklı dirgen.

TOPLAM Nedir?

Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAZIN Nedir?

Yaz mevsiminde, yaz aylarında. yazın (II) isim Edebiyat.

YEŞİL Nedir?


1 . Sarı ile mavinin karışmasından ortaya çıkan, bitki yapraklarının çoğunda görülen renk: "Memleket isterim / Gök mavi, dal yeşil / Tarla sarı olsun / Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun."- C. S. Tarancı.
2 . sıfat Bu renkte olan: "Önümüzde yeşil yamaçlar görününce biraz keyiflendik."- H. E. Adıvar.
3 . sıfat Kurumamış, taze (sebze), kuru karşıtı: "Yeşilfasulye."- .
4 . sıfat Olmamış, ham (meyve): "Yeşil kayısı."- .

YEŞİLLİ Nedir?


1 . Yeşili olan: "Yeşilli kırmızılı kumaş."- .
2 . Yeşil giysi giymiş: "Yeşilli kadın."- . Yeşilli özel, isim (yeşi'lli) Mardin iline bağlı ilçelerden biri.

YEŞİLLİK Nedir?


1 . Yeşil olma durumu.
2 . Yeşil bitkileri çok olan yer.
3 . Marul, maydanoz, tere, roka vb. çiğ yenen sebzelerin genel adı.
4 . Yeşil ot.

A E E K M R Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kameriye,

6 Harfli Kelimeler

Erimek, Kerime, Yermek,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Emare, Emaye, Erika, Erime, Ermek, İkame, İkram, İrkme, Kaime, Kamer, Karye, Kayme, Kemer, Kemre, Kerem, Kerim, Kimya, Krema, Marke, Marki, Merak, Merek, Miyar, Yemek, Yerme,

4 Harfli Kelimeler

Akim, Amir, Ekim, Ekme, Emay, Emek, Emik, Emir, Erek, Erik, Erim, Erke, Erme, Eyer, İare, İmar, Kaim, Kame, Kare, Kari, Keme, Kere, Kira, Krem, Maki, Mark, Mayi, Meke, Mera, Meri, Mika, Mira, Rami, Remi, Reye, Rika, Riya, Yeke, Yeme,

3 Harfli Kelimeler

Ari, Ark, Eke, Erk, İka, İma, İye, Kam, Kar, Kay, Kem, Ker, Kim, Kir, Mai, Mey, Mir, Ram, Ray, Rey, Yak, Yar, Yek, Yem, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, Ay, Ek, Em, Er, Ey, İm, Ke, Ki, Me, Mi, Ra, Re, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.