KAMBURLAŞMAK (TDK)

Kambur duruma gelmek: "İsli tavan bel vermiş, duvarları içeri kamburlaşmıştı."- O. Kemal.

Kamburlaşmak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi M , dördüncü harfi B , beşinci harfi U , altıncı harfi R , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi K . Başı K sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DUVAR Nedir?


1 . Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran, taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem.
2 . Bir toprak parçasını sınırlayan taş, tuğla, kerpiçten yapılan engel: "Karabaş, bostan duvarının gölgesinde öğle uykusuna serilir."- Y. Z. Ortaç.
3 . mecaz Sonuç alınamayan yer.
4 . mecaz Engel: "İki arkadaşın arasında aşılmaz bir duvar vardı."- .
5 . spor Voleybolda ağ üzerinde karşı takım oyuncusunun vuruşuna karşı koyma.

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

GELMEK Nedir?


1 . Bir yere gitmek, ulaşmak, varmak: "Gurbetten gelmişim yorgunum, hancı."- B. S. Erdoğan.
2 . Geriye dönmek: "... adamı Ödemiş'ten aldım geldim, her masrafını çektim."- N. Cumalı.
3 . Oturmaya, ziyarete gitmek: "Dün akşam amcamlar bize geldi."- .
4 . İsabet etmek: "Kurşun ayağına geldi."- .
5 . Varmak, ulaşmak: "Derslerin artık sonuna geldik. Telgraf geldi."- .
6 . Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek: "Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir."- .
7 . Ortaya çıkmak, doğmak.
8 . Belli bir süre dolmak: "Vakit kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu."- N. Cumalı.
9 . Belli bir zamana ulaşmak.
10 . Kadar olmak: "Boyu ancak omzuna geliyor."- . 1
1 . Çıkmak, yönelmek: "Merak etme, ondan kimseye kötülük gelmez."- . 1
2 . İzlemek, takip etmek: "Çocuklar arkadan geliyordu."- . 1
3 . Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak: "Kahve Brezilya'dan geliyor."- . 1
4 . Katılmak, eklenmek: "Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir."- . 1
5 . Türemek. 1
6 . Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek: "Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim."- . 1
7 . Sonuç çıkmak: "Bu davranışlardan ne gelir bilinmez."- . 1
8 . Dayanmak, tahammül etmek: "Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor."- . 1
9 . Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak: "Kadri o adamlardandır ki iyi davranmaya, yüz vermeye gelmez."- M. Ş. Esendal. "Bizim baştan savma işe gelmediğimizi bilirsin."- R. H. Karay.
20 . (-e) Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek: "Dediğime geldiniz mi?"- . 2
1 . Etkisini herhangi bir biçimde göstermek: "Buranın havası iyi geldi. Burası bana çok sıcak geldi."- . 2
2 . Kazanılmak, sağlanılmak: "Çiftlikten onlara ayda beş yüz milyon lira gelir."- . 2
3 . Uymak: "Bu ayakkabı sana küçük gelir."- . 2
4 . Olmak, -e uğramak: "Felç gelmek. Başımıza bir bela geldi."- . 2
5 . Akmak: "Burnundan kan geldi. Musluktan su gelmiyor."- . 2
6 . Düşmek, rast gelmek: "Buraya ışık gelmiyor."- . 2
7 . Görünmek, sanılmak: "Baygın da olsa yabancı bir kadını böyle kucağında tutmak ona pek ayıp bir şey gibi geldi."- H. Taner. 2
8 . (-e) Uygun düşmek: "Caddelerde oturmaya gelmez."- Ö. Seyfettin. 2
9 . (-e) Başlamak, ortaya çıkmak.
30 . Mal olmak: "Bu bardakların tanesi yüz liraya geldi."- . 3
1 . Biriyle birlikte gitmek: "Ben İstanbul'a gidiyorum, benimle gelir misiniz?"- . 3
2 . Başlamak, ulaşmak: "Saati gelince söylerim. Öyle bir zaman gelecek ki..."- . 3
3 . İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil: "Uykusu gelmek."- . 3
4 . (yardımcı fiil) Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: "Alışageldiğimiz bir anlamı vardı."- . 3
5 . -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar: "Görmezlikten gelmek. İşitmezlikten gelmek."- . 3
6 . Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar: "Yola gelmek. Meydana gelmek. Hatıra gelmek. Akla gelmek."- . 3
7 . ...-dikçe, ...-esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil: "Baktıkça bakası gelmek. Yedikçe yiyesi gelmek."- . 3
8 . Herhangi bir sırada bulunmak: "Başta gelmek. Önde gelmek. Birinci gelmek."- .

KAMBUR Nedir?


1 . Bel veya göğüs kemiğinin eğrilmesi, raşitizm sonucu sırtta ve göğüste oluşan tümsek, kambur zambur.
2 . Bazı hayvanların sırtındaki çıkıntı.
3 . Yapı veya eşyada dışarıya doğru eğrilme.
4 . sıfat Vücudunda bu tümsek bulunan (kimse).
5 . mecaz Sıkıntı, dert.

KEMAL Nedir?


1 - Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik.
2 - En yüksek değer.

TAVAN Nedir?


1 . Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey, taban karşıtı: "Başını kaldırdı, dumanı otobüsün tavanına üfledi."- H. Taner.
2 . mecaz Bir şeyi değerlendirmede kabul edilen en yüksek seviye veya fiyat: "Yükseköğrenim görmüş bir devlet memurunun tavanı birinci derecenin dördüncü basamağıdır."- .
3 . halk ağzında Çatı kiremidi.

A A A B K K L M M R U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Kamburlaşmak,

11 Harfli Kelimeler

Kamburlaşma,

10 Harfli Kelimeler

Abuklaşmak, Kabuklaşma,

9 Harfli Kelimeler

Abuklamak, Abuklaşma, Karmaşmak, Kuşaklama, Rumlaşmak,

8 Harfli Kelimeler

Abuklama, Aklaşmak, Başarmak, Başlamak, Bulaşmak, Bumlamak, Kabarmak, Kamaşmak, Karlamak, Karmaşma, Kaşlamak, Kubarmak, Kubaşmak, Kumlamak, Rumlaşma, Şaklamak, Şakramak, Şarlamak, Urlaşmak,

7 Harfli Kelimeler

Abramak, Akbakla, Aklamak, Aklaşma, Alarmak, Bakarak, Başarma, Başlama, Bulamak, Bulaşma, Bumlama, Burkmak, Kabalak, Kabarma, Kalamar, Kamaşma, Kambura, Karabaş, Karakaş, Karakul, Karakuş, Karamak, Karamuk, Karlama, Karmaşa, Kaşlama, Kubarma, Kubaşma, Kumbara, Kumlama, Makrama, Malkara, Muaşaka, Muşamba, Şaklama, Şakrama, Şarlama, Ulaşmak, Urlaşma,

6 Harfli Kelimeler

Abluka, Abrama, Aklama, Akraba, Alabaş, Alarma, Aramak, Bakara, Bakkal, Bakmak, Balama, Balkar, Baraka, Barlam, Başmak, Başmal, Bulama, Bulmak, Burkma, Burmak, Kabala, Kabara, Kalaba, Kalbur, Kalkma, Kalmak, Kamara, Kambur, Karama, Karluk, Karmak, Kumral, Kurama, Kurmak, Kuşlak, Kuşlar, Kuşmar, Mablak, Makara, Makbul,

5 Harfli Kelimeler

Ablak, Abraş, Akala, Akbaş, Akkuş, Akmak, Akşam, Alaka, Alarm, Almak, Almaş, Ambar, Araba, Araka, Arama, Aşama, Aşmak, Bakam, Bakla, Bakma, Balar, Barak, Barka, Başak, Başka, Bulak, Bulma, Burak, Burma, Kabak, Kabuk, Kabul, Kakma, Kalak, Kalma, Karma, Kaşar, Kukla, Kulak, Kumar,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abra, Abuk, Akak, Akar, Akma, Akur, Alma, Amal, Amma, Arak, Arka, Arma, Aşar, Aşma, Bala, Bara, Bark, Blum, Bula, Bura, Kaba, Kaka, Kala, Kama, Kamu, Kara, Kral, Kuka, Kula, Kuma, Kura, Laka, Lama, Maaş, Mala, Mama, Mark, Marş, Maşa,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abu, Aka, Ala, Ama, Ara, Ark, Arş, Aşk, Bak, Bal, Bar, Baş, Bul, Kak, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kul, Kum, Kur, Kuş, Lak, Lam, Mal, Maş, Mum, Muş, Rab, Ram, Rum, Şak, Şal, Şua, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, Ar, Aş, Bu, La, Ra, Şu, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.