KAMBRİYEN (TDK)

Birinci Çağın ilk dönemi ve bu dönemde oluşmuş yer katmanları.

Kambriyen kelimesi baş harfi K son harfi N olan bir kelime. Başında K sonunda N olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi M , dördüncü harfi B , beşinci harfi R , altıncı harfi İ , yedinci harfi Y , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N . Başı K sonu N olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRİNCİ Nedir?


1 . Bir sayısının sıra sıfatı.
2 . isim Zaman, yer, sıra bakımından başkalarından önce gelen kimse, şey: "Birincisi ne kadar mağrur ise öbürü o kadar yılışık."- Y. Z. Ortaç.
3 . isim Sırada, önem sırasında en üstün olan kimse: "Sınıfın birincisi olduğundan imtihanlara girişinde..."- Ö. Seyfettin.
4 . isim Ulaşım araçlarında mevki, sınıf: "Bütün grubu hiç olmazsa ilk ineceğimiz iskeleye kadar birincide götürmek istemişti."- R. N. Güntekin.

DÖNEM Nedir?


1 . Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot: "Otuz yedi yaş bana bitmez tükenmez bir dönem gibi geldi."- H. E. Adıvar.
2 . Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre: "Meşrutiyet dönemi."- .
3 . Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki zaman süresi, devre.
4 . eğitim bilimi Yarıyıl: "Kış dönemi sınavları."- .

KATMA Nedir?


1 . Katmak işi, ilhak.
2 . sıfat Katılmış, eklenmiş, ulanmış, munzam.
3 . halk ağzında Kıldan veya yünden yapılmış ip, sicim.

KATMAN Nedir?


1 . Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka.
2 . jeoloji Altında veya üstünde olan kayaçlardan gözle veya fiziksel olarak az çok ayrılabilen, kalınlığı
1 cm'den az olmayan tortul kayaç birimi, tabaka.
3 . toplum bilimi Bir toplum içinde makam, şöhret, meslek vb. bakımdan ayrılan topluluklardan her biri, tabaka.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

A B E K M N R Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kambriyen,

7 Harfli Kelimeler

Benmari, Mabeyin,

6 Harfli Kelimeler

Anemik, Bakire, Bakiye, Banker, Barmen, Binmek, Biryan, Ekabir, Enbiya, Erbain, Kabine, Kamber, Karine, Kemani, Kinaye, Kirmen, Makber, Makine, Minare, Minber, Rakibe,

5 Harfli Kelimeler

Kenya, Abiye, Akemi, Amber, Anemi, Anime, Bakir, Barem, Bekar, Bekri, Beyan, Beyin, Binek, Biner, Binme, Birey, Ekran, Enayi, Erbin, Erika, Erkan, Erkin, Ermin, İbare, İkame, İkram, İmkan, İmren, İnkar, İnmek, İrkme, Kabin, Kabir, Kaime, Kamer, Karne, Karni, Karye, Kayme, Keban,

4 Harfli Kelimeler

Akim, Akne, Amin, Amir, Ayin, Ayni, Baki, Bani, Bank, Bari, Bark, Bayi, Beka, Beri, Berk, Bina, Bira, Biye, Brik, Ekim, Ekin, Eman, Emay, Emik, Emin, Emir, Enam, Enik, Enir, Erik, Erim, Erin, İane, İare, İbne, İbra, İbre, İken, İkna, İman,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Ani, Ari, Ark, Ayn, Bak, Ban, Bar, Bay, Bek, Ben, Bey, Bin, Bir, Bre, Erk, İka, İma, İye, Kam, Kan, Kar, Kay, Kem, Ker, Kim, Kin, Kir, Mai, Men, Mey, Mir, Nam, Nar, Nem, Ney, Nim, Rab, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Am, An, Ar, Ay, Be, Ek, Em, En, Er, Ey, İm, İn, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Ra, Re, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.