KAMAŞTIRMAK (TDK)

Kamaşmasına neden olmak: "Ganimetlerin göz kamaştıran çeşidini Topkapı hazinesinde görebilirsiniz."- O. S. Orhon.

Kamaştırmak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi M , dördüncü harfi A , beşinci harfi Ş , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı K sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

HAZİN Nedir?

Acıklı, üzüntü veren, dokunaklı, hüzünlü: "Her şey dayanılmayacak kadar hazindi."- A. İlhan.

HAZİNE Nedir?


1 . Altın, gümüş, mücevher vb. değerli eşya yığını, büyük servet: "Dünyanın hazinelerine başını çevirip bakmazdı."- R. H. Karay.
2 . Değerli şeylerin saklandığı yer.
3 . Gömülü veya saklıyken bulunan değerli şeylerin bütünü.
4 . Kaynak: "Ağaç, rutubetin hazinesidir."- F. R. Atay.
5 . ekonomi Devlet malı veya parası.
6 . ekonomi Devlet malının veya parasının saklandığı yer.
7 . ekonomi Devletin altın, döviz, bono ve nakit işlemlerini maliye ile birlikte düzenleme görevini üstlenen makam.
8 . mecaz Büyük bağlılık duyulan, değer verilen şey veya kimse.

KAMA Nedir?


1 . Silah olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak: "Bu bıçak, sapına bez sarılmış, küçük çapta bir kamaydı."- S. F. Abasıyanık.
2 . madencilik Açılmış olan boşluklarda tavan ve yanlardan taş veya cevher parçalarının düşmesini önlemek amacıyla tahkimat elemanları üstüne veya arkasına yerleştirilen bir tahkimat parçası.
3 . Kütüğü yarmak için kullanılan ucu sivri, yassı, enli çivi, takoz, kıskı.
4 . askerlik Topun gerisini kapayan kapak: "Köy değirmenlerinde top kaması döküldüğüne şahit oldum."- A. Gündüz.
5 . halk ağzında Oyunda kazanılan her parti.
6 . halk ağzında Oyunda sayı.

KAMAŞMA Nedir?

Kamaşmak işi.

NEDEN Nedir?


1 . Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep: "İzmir'in işgali faciası, özel nedenlerden, onu ayrıca ilgilendiriyor."- A. İlhan.
2 . zarf Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin: "Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?"- H. Taner.
3 . felsefe Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet.

A A A I K K M M R T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Kamaştırmak,

10 Harfli Kelimeler

Kamaştırma,

9 Harfli Kelimeler

Karmaşmak, Şımartmak,

8 Harfli Kelimeler

Aktarmak, Aşırtmak, Aştırmak, Kamaşmak, Karışmak, Karkamış, Karmaşık, Karmaşma, Katışmak, Şakramak, Şımarmak, Şımartma, Takışmak, Taşırmak,

7 Harfli Kelimeler

Akışmak, Akıtmak, Aktarım, Aktarış, Aktarma, Aratmak, Arıtmak, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Atışmak, Kakışma, Kamaşma, Karakaş, Karamak, Karataş, Karıkma, Karımak, Karışma, Karmaşa, Kaşımak, Katışma, Makrama, Şakımak, Şakrama, Şımarma, Takışma, Taramak, Taşımak, Taşırma, Tıkamak,

6 Harfli Kelimeler

Akışma, Akıtma, Aramak, Aratış, Aratma, Arıtma, Artmak, Aşırma, Atamak, Atışma, Iramak, Irktaş, Kakıma, Kamara, Karama, Karıma, Karmak, Karmık, Karşıt, Kaşıma, Katmak, Katrak, Kıraat, Kırkma, Kırmak, Makara, Markka, Maşrık, Matara, Matrak, Şakıma, Şakrak, Şamama, Şamata, Takmak, Tarama, Taşıma, Taşmak, Tıkama, Tıkmak,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akmak, Akşam, Aktar, Aktaş, Araka, Arama, Arkıt, Artık, Artım, Artış, Artma, Aşama, Aşmak, Atama, Atmak, Atmık, Irama, Irmak, Kakım, Kakış, Kakma, Kamış, Karık, Karış, Karma, Karşı, Kaşar, Kaşık, Katar, Katık, Katım, Katır, Katkı, Katma, Kırat, Kırma, Makak, Makam, Makat,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akar, Akım, Akış, Akma, Amma, Arak, Arık, Arış, Arka, Arma, Artı, Aşar, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atım, Atış, Atkı, Atma, Irak, Kaka, Kama, Kara, Karı, Kart, Katı, Kırk, Kıta, Maaş, Mama, Mark, Marş, Mart, Maşa, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Ira, Irk, Kak, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kır, Kış, Kıt, Maş, Mat, Ram, Şak, Şat, Şık, Tak, Tam, Tar, Taş, Tık, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, Aş, At, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.