KALTABAN (TDK)


1 . Namussuz.
2 . Şarlatan, yalancı, hileci.

Kaltaban kelimesi baş harfi K son harfi N olan bir kelime. Başında K sonunda N olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi B , yedinci harfi A , sekizinci harfi N . Başı K sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HİLE Nedir?


1 . Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika: "Gayet basit bir hile ile, saflığından istifade ederek işi başardı."- R. H. Karay.
2 . Çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma: "Bu sütte hile var."- .

HİLECİ Nedir?

Hile yapan, hile karıştıran, hilebaz, hilekâr.

NAMUS Nedir?


1 . Bir toplum içinde ahlak kurallarına karşı beslenen bağlılık.
2 . Dürüstlük, doğruluk.

NAMUSSUZ Nedir?

Ahlak kurallarına uygun olarak davranmayan, ahlak kurallarını çiğneyen.

ŞARLATAN Nedir?


1 . Kendi bilgi ve niteliklerini veya mallarını överek karşısındakini kandıran, dolandıran kimse: "Kim namuslu, kim dalavereci, kim şarlatan, laf ebesi ve dalkavuk, biliyordu."- T. Buğra.
2 . Bilir geçinen kimse.

YALAN Nedir?


1 . Doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz, kıtır: "Yalanı en güzel kullanmış olanlar eski şarklılardır."- A. Haşim.
2 . sıfat Uydurma.

YALANCI Nedir?


1 . Yalan söylemeyi huy edinmiş olan kimse.
2 . sıfat Gerçek olmayan, gerçeğe benzetilmiş: "Fakat ben bu yalancı neşeye inanıyordum."- R. N. Güntekin.

A A A B K L N T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kaltaban,

6 Harfli Kelimeler

Baklan, Balata, Balkan, Kabala, Kabana, Kalaba, Kanaat, Kanata, Katana, Tabaka,

5 Harfli Kelimeler

Abana, Ablak, Akala, Aklan, Alaka, Alkan, Anlak, Bakan, Bakla, Balat, Balta, Banak, Banal, Banka, Batak, Kaban, Kalan, Kanal, Kanat, Tabak, Taban, Tabla, Takla, Talak, Talan,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abla, Alan, Anal, Anka, Atak, Bala, Bana, Bank, Bant, Kaba, Kala, Kana, Kant, Klan, Laka, Lata, Naat, Taba, Tabl, Taka, Talk, Tank,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Ala, Alt, Ana, Ant, Ata, Bak, Bal, Ban, Bat, Kal, Kan, Kat, Lak, Lan, Nal, Tab, Tak, Tal, Tan,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, An, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.