KALPAKLI (TDK)

Kalpak giymiş: "O üç kişinin yanı başındaki masaya kalpaklı, poturlu bir adam geldi."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Kalpaklı kelimesi baş harfi K son harfi I olan bir kelime. Başında K sonunda I olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi P , beşinci harfi A , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi I . Başı K sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADAM Nedir?


1 . İnsan.
2 . Erkek kişi, kadın karşıtı: "İyi bir adam isterse, babası da verirse varacak."- M. Ş. Esendal.
3 . Birinin yanında ve işinde bulunan kimse: "Kendisi gayet kibirli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar."- K. Tahir.
4 . Birinin yararlandığı, kullandığı kimse: "Hemen hepsi para çevrelerinin adamlarıydı."- C. Meriç.
5 . Birinin sözünü dinleyen, nazını çeken kimse, kayırıcı: "O benim adamımdır, hiçbir ricamı geri çevirmez."- .
6 . Görevli kimse: "Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam buluverse."- R. H. Karay.
7 . İyi huylu, güvenilir kimse: "Amcam, güngörmüş bir adamdı."- R. N. Güntekin.
8 . Bir alanda derin bilgisi olan kimse: "Bir sanatçının, bilim adamının düşünmek için bol zamana ihtiyacı vardır."- H. Taner.
9 . Bir alanı benimseyen kimse.
10 . ünlem Bir şeyin önemsenmediği anlatılmak istendiğinde kullanılan söz: "Adam, vazgeç!"- . 1
1 . halk ağzında Eş, koca.

KALP Nedir?


1 - Yürek.
2 - Yürek sayrılığı.
3 - Sevgi, gönül.
4 - Bir ülkenin, bir kuruluşun işleyiş, yönetim ve varlığını sürdürme bakımından en önde gelen yeri.
5 - Duygu, °his.

KALPAK Nedir?

Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık: "Hanımı, onun kalpağını otomobile dar yetiştirebilmişti."- F. R. Atay.

KALPAKLI Nedir?

Kalpak giymiş: "O üç kişinin yanı başındaki masaya kalpaklı, poturlu bir adam geldi."- Y. K. Karaosmanoğlu.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

MASA Nedir?


1 - Bir destek üzerine oturtulmuş bir tabladan oluşan mobilya.
2 - Aynı masada oturanların tümü: Bizim masa sanatçıdan Rumeli türküleri istedi .
3 - Çeşitli amaçlarla kullanılan düz yüzeyli gereç.
4 - Belli konularla ilgili işlerin görüldüğü bölüm.
5 -
6 - İç içe geçme ayaklarıyla yüksekliği ayarlanabilen masa biçiminde atlama arası.

POTURLU Nedir?

Potur giymiş olan: "Kıran Bey, şimdi bacaklarına dolak sarmış, siyah poturlu, keçe külahlı, göğsünde fişeklikler ve elinde mavzer, tığ gibi bir delikanlıydı."- R. H. Karay.

A A I K K L L P Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kalpaklı,

7 Harfli Kelimeler

Kalplık, Kapaklı, Lakaplı, Palalık, Plakalı,

6 Harfli Kelimeler

Alaplı, Alplık, Kalpak, Kapalı, Kaplık, Laklak, Paklık,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Allık, Kalak, Kalık, Kalıp, Kapak, Kaplı, Klapa, Lakap, Plaka,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akıl, Aklı, Alık, Allı, Apak, Kaka, Kala, Kalp, Kapı, Laka, Lala, Lapa, Pala, Plak,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alp, Kak, Kal, Kap, Kıl, Lak, Lal, Lap, Pak, Pal,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.