KALORİFERCİLİK (TDK)


1 . Kalorifer döşeme veya onarma işi.
2 . Kaloriferi yakma görevi.

Kalorifercilik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi O , beşinci harfi R , altıncı harfi İ , yedinci harfi F , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi C , onbirinci harfi İ , onikinci harfi L , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi K . Başı K sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÖŞEME Nedir?


1 . Döşemek işi.
2 . Yapılarda taban üzerine döşenen tahta vb. kaplama: "Odanın döşemesine bakıyor, bir türlü bu yabancı yere bir ad koyamıyordu."- E. E. Talu.
3 . Bir yapının döşenmesine yarayan her türlü eşya, mefruşat.
4 . Koltuk, kanepe, divan vb.nin kumaş, yay, pamuk vb. bölümleri: "Bu patiska döşemeleri beraber ütüleyecektik."- A. Gündüz.
5 . Taşıtların koltuk, taban, tavan vb. yerleri.
6 . edebiyat Halk edebiyatında ve türkülerden önce söylenen, bazen tekerleme biçiminde olan uyaklı giriş bölümü: "Hamama gitmek, yıkanmak, masallara, masal döşemelerine bile girdiği gibi halkımızın yaşama biçimlerine de karışmıştır."- S. Birsel.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

KALORİ Nedir?


1 . Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 1
5 °C'lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını
10 °C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi, ısın.
2 . Besinlerin, dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık ve enerjisini sağlama değerlerini gösteren ölçü: "Dimağ ve beden cevherlerini döken çocukları hesaplı bir kalori ile beslemek lazımdı."- C. Uçuk.

KALORİFER Nedir?


1 . Merkez ve depo durumunda olan bir kazandan çıkan sıcak havayı, su veya buharı, borularla dolaştırmak yoluyla bir yapının her yanını ısıtan araç veya tesisat.
2 . halk ağzında Radyatör.

ONARMA Nedir?

Onarmak işi: "Günün birinde kolları sıvayıp ve eline irili ufaklı aletler alıp bunu onarmaya kalkışmıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAKMA Nedir?

Yakmak işi.

A C E F K K L L O R R İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Kalorifercilik,

11 Harfli Kelimeler

Kaloriferci,

9 Harfli Kelimeler

Caferilik, İlkecilik, Kalecilik, Kalorifer, Kocaelili,

8 Harfli Kelimeler

Ekicilik, Erklilik, Fakirlik, Feriklik, Kafirlik, Kalkerli, Kefillik, Kirlilik,

7 Harfli Kelimeler

Ailelik, Akrilik, Alkolik, Ekolali, Eriklik, Erillik, Erirlik, Fakirce, Fikirli, İkircik, İkircil, İlerici, Kalecik, Kilerci, Kocaeli, Laiklik, Rallici,

6 Harfli Kelimeler

Caferi, Celali, Filika, Firari, Frikik, İkilik, İlikli, İlkeci, İllaki, İrilik, Kafile, Kaleci, Kaliko, Kalker, Kalori, Kareli, Kellik, Klorik, Kolera, Koreli, Kraker, Refika,

5 Harfli Kelimeler

Afili, Akkor, Alkil, Alkol, Arife, Celal, Celil, Efkar, Eflak, Ekici, Ekili, Elcik, Elifi, Ellik, Ercik, Erika, Erkli, Erlik, Fakir, Faril, Fecir, Ferik, Ferli, Fiili, Fikir, Filar, Firak, Firar, Firik, Fleol, Flora, Flori, İkici, İkili, İkrar, İleri, İlkel, İrice, Kafir, Kefal,

4 Harfli Kelimeler

Acil, Aile, Akik, Akil, Akli, Akor, Alil, Arif, Cali, Cari, Cefa, Celi, Cife, Cila, Ciro, Ecir, Efor, Ekli, Ekol, Elci, Elif, Elik, Elli, Erik, Eril, Faik, Fail, Fakr, Fare, Fark, Feci, Fiil, File, Filo, Fire, Flok, Flor, Folk, Fora, Frak,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Afi, Ali, Alo, Ari, Ark, Car, Cer, Cif, Eko, Ela, Elk, Erk, Fak, Fal, Far, Fek, Fel, Fer, Fil, Fok, Fol, İfa, İka, İki, İla, İle, İlk, İri, Kak, Kal, Kar, Kek, Kel, Ker, Kik, Kil, Kir, Kof, Kok,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, Ar, Ce, Ek, El, Er, Fa, Fe, İl, Ke, Ki, La, Le, Of, Ok, Ol, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.