KALLEŞ (TDK)


1 . Sözünde durmayıp bir işin yüzüstü kalmasına yol açan: "Gene gülümsüyordu ama artık kalleş bir hınç vardı gülümseyişinde."- T. Buğra.
2 . Birine gizlice kötülük eden.

Kalleş kelimesi baş harfi K son harfi Ş olan bir kelime. Başında K sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi Ş . Başı K sonu Ş olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇAN Nedir?

Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı, büken karşıtı.

ARTIK Nedir?


1 . Bir şey harcandıktan sonra artan bölümü: "Kumaş artığı."- .
2 . Kalan veya artan bölüm: "Yemek artığı."- .
3 . sıfat İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan.
4 . sıfat Daha çok, daha fazla.
5 . zarf (a'rtık) Bundan böyle, sonra, daha, yeter: "Artık onlar en lüks gazino ve barlara gidiyorlar, gecelerini oralarda geçiriyorlardı."- T. Buğra.
6 . müzik Büyük ve tam aralıkların yarım ses artmış hâli.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

DURMA Nedir?


1 . Durmak işi.
2 . Eğleşme, eğlenme, tevakkuf.

GİZLİCE Nedir?

Kimseye göstermeden, kimseye belli etmeksizin, gizli olarak: "Gizlice muhalefete kalktı mı dikkat etmeliyiz."- O. S. Orhon.

GÜLÜMSEYİŞ Nedir?

Gülümseme işi: "Bir saadet derecesine yükseliveren bir gülümseyişle gülmüşlerdi."- S. F. Abasıyanık.

HINÇ Nedir?

Öç alma duygusu ile dolu öfke, kin, gayz: "Kendisini bırakıp gittiğimden dolayı uğradığı ihanetin hıncı ile pek kolay affetmeyecekti."- R. H. Karay.

KALLEŞ Nedir?


1 . Sözünde durmayıp bir işin yüzüstü kalmasına yol açan: "Gene gülümsüyordu ama artık kalleş bir hınç vardı gülümseyişinde."- T. Buğra.
2 . Birine gizlice kötülük eden.

KALMA Nedir?


1 . Kalmak işi: "Asıl derdi, tumturaklı sözler, bitimsiz tartışmalarla gözünü boyayıp birazcık yanında kalmamı sağlamak."- T. Uyar.
2 . sıfat Herhangi bir kimseden veya bir dönemden kalmış olan: "Annemden kalma bir evim vardı. Onu rehine koyarak bir ev tuttuk"- Ö. Seyfettin.

KÖTÜLÜK Nedir?


1 . Kötü olma durumu, kemlik, şer: "Havaların kötülüğü yüzünden..."- .
2 . Zarar verecek davranış veya söz: "Hiç çare yok, bu tüller yırtılacak ve bütün korkunçluğuyla kötülük ateşi çıkarılacaktır ortaya."- Ç. Altan.

YÜZÜSTÜ Nedir?


1 . Yüzü yere gelecek biçimde, yüzükoyun: "Dişçi, kendini yüzüstü bir kanepeye attı."- R. N. Güntekin.
2 . mecaz Başlanmış fakat tamamlanmamış bir durumda.

A E K L L Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Kalleş,

5 Harfli Kelimeler

Eşkal,

4 Harfli Kelimeler

Kale, Kaşe, Lake, Lale, Laşe, Şale,

3 Harfli Kelimeler

Aşk, Ela, Elk, Kal, Kaş, Kel, Keş, Lak, Lal, Leş, Şak, Şal, Şek,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Aş, Ek, El, Eş, Ke, La, Le, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.