KALKOJEN (TDK)

Periyodik dizgede, altıncı gruptaki oksijen, kükürt, selenyum, tellür, polonyum elementlerinin genel adı.

Kalkojen kelimesi baş harfi K son harfi N olan bir kelime. Başında K sonunda N olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi K , beşinci harfi O , altıncı harfi J , yedinci harfi E , sekizinci harfi N . Başı K sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTINCI Nedir?

Altı sayısının sıra sıfatı, sırada beşinciden sonra gelen.

DİZGE Nedir?


1 . Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem.
2 . felsefe Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü, manzume, meslek, sistem: "O dizgenin içinde, geleceği insanın umutlu olmasına bağlı tutan bir kayıt yoktur."- M. C. Anday.

ELEM Nedir?

Acı, üzüntü, dert, keder: "... dayanılmaz bir elemle yüreği sızladı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ELEME Nedir?


1 . Elemek işi, eliminasyon.
2 . spor Çeyrek sona katılacak sporcu ve takımları ayırmak için düzenlenen seçme yarışı.

ELEMENT Nedir?

Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılamayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde: "Grafit ve elmas, karbon elementinin iki değişik biçimidir."- .

GENEL Nedir?


1 . Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi: "Genel seçim. Genel tarih."- .
2 . Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan: "Genel bir sıralama yapmak gerekirse denebilir ki dünyada en iyisi mutlu, dengeli bir evliliktir."- H. Taner.
3 . Yetkisi ve sorumluluğu çok olan: "Genel başkan. Genel müdür."- .
4 . Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne): "Genel kitaplık."- .
5 . Bir genelleme sonucunda elde edilen: "Genel düşünce."- .

KÜKÜRT Nedir?

Atom numarası 16, atom ağırlığı 32,0
6 olan, 11
9 °C'de eriyen ve 44
4 °C'de kaynayan, doğada saf veya başka cisimlerle birleşik olarak bulunan, sarı renkli element, sülf (simgesi S).

OKSİJEN Nedir?

Atom numarası 8, atom ağırlığı 1
6 olan, hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan bir gaz, müvellidülhumuza (simgesi O).

PERİYODİK Nedir?


1 . Süreli yayın.
2 . sıfat Süreli.

POLONYUM Nedir?

Atom numarası 84, atom ağırlığı 2
10 olan, ilk radyoaktif element (simgesi Po).

SELE Nedir?

Yayvan, genişçe sepet.

SELEN Nedir?

Ses, haber, bilgi.

SELENYUM Nedir?

Atom numarası 34, yoğunluğu 4,
8 olan, 21
7 °C'de eriyen, ısı ve elektriği ileten, genellikle telsiz telefon, televizyon yapımında kullanılan bir element (simgesi Se).

TELLÜR Nedir?

Atom numarası 52, atom ağırlığı 127,60, yoğunluğu 6,2
4 olan, 450 °C'de eriyen, mavimtırak beyaz renkte bir element (simgesi Te).

A E J K K L N O Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kalkojen,

5 Harfli Kelimeler

Aklen, Kolaj, Kolan, Kolej, Konak,

4 Harfli Kelimeler

Akne, Ekol, Elan, Jale, Kale, Kano, Keka, Klan, Klon, Koka, Kola, Lake, Nale, Noel, Okka,

3 Harfli Kelimeler

Alo, Eko, Ela, Elk, Jak, Jel, Jen, Kak, Kal, Kan, Kek, Kel, Kok, Kol, Lak, Lan, Lok, Nal, Oje, Ole, Ona,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ek, El, En, Je, Ke, La, Le, Ne, Ok, Ol, On,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.