KALİTESİZLİK (TDK)

Niteliksizlik.

Kalitesizlik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi T , altıncı harfi E , yedinci harfi S , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi Z , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı K sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

NİTELİK Nedir?


1 . Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet: "Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan yorgun düşmüş."- A. İlhan.
2 . Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite.
3 . felsefe Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçebilen özellik, keyfiyet.

NİTELİKSİZ Nedir?


1 . Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz.
2 . Nitelik bakımından üstün olmayan, kalitesiz.

NİTELİKSİZLİK Nedir?

Niteliksiz olma durumu, kalitesizlik.

A E K K L L S T Z İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Kalitesizlik,

10 Harfli Kelimeler

Etkisizlik,

9 Harfli Kelimeler

Eksiltili, Etkililik, Kalitesiz,

8 Harfli Kelimeler

Elastiki, İkitelli, İltisaki, İstiklal, Kaliteli, Kasketli, Katillik, Kilitsiz, Lastikli, Lateksli, Sekizlik, Siliklik, Takkesiz, Tekillik, Tikellik, Tilkilik,

7 Harfli Kelimeler

Ailelik, Ailesiz, Aksilik, Asillik, Atiklik, Eksikli, Eksilti, Ektilik, Elastik, Elitlik, Eltilik, Eskilik, Etkisiz, Eziklik, İliksiz, İltisak, İstekli, Kesikli, Kezalik, Kilisli, Kilitli, Laiklik, Sekilik, Sekizli, Silikat, Sililik, Takkeli, Tazelik, Telakki,

6 Harfli Kelimeler

Akseki, Aleksi, Aletli, Asetik, Asilik, Etkili, İkilik, İkitek, İkizli, İktiza, İletki, İlikli, İliksi, İllaki, İsilik, İsteka, İstika, İstila, İtalik, İtikal, Kalite, Kalsit, Kasket, Kelkit, Kellik, Kilise, Klasik, Lastik, Lateks, Liseli, Sekili, Selika, Tekila, Teklik, Telaki, Tellak, Telsiz, Tezlik, Zillet,

5 Harfli Kelimeler

Alize, Alkil, Altes, Astik, Ekili, Eksik, Eksiz, Ellik, Eskil, Eskiz, Etlik, Etsiz, İkili, İleti, İlkel, İllet, İsale, İstek, İtila, İtlik, İzale, İzlek, Kaset, Kasti, Katil, Kelik, Kelli, Kesat, Kesik, Kesit, Keski, Ketal, Kikla, Kilis, Kilit, Kiliz, Killi, Kilsi, Kitle, Laski,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akik, Akil, Akis, Akit, Akli, Akse, Aksi, Alet, Alil, Asil, Asit, Asli, Atel, Atik, Azil, Azit, Ekli, Eksi, Ekti, Elik, Elit, Elli, Elti, Esik, Eski, Etik, Etil, Etki, Etli, Ezik, İkaz, İkiz, İlik, İlke, İlla, İlle, İsal, İsli, İtki,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aks, Ali, Alt, Asi, Ask, Ast, Ate, Ati, Ela, Elk, Eti, Eza, İka, İki, İla, İle, İlk, İsa, İta, İti, Kak, Kal, Kas, Kat, Kaz, Kek, Kel, Kes, Ket, Kez, Kik, Kil, Kit, Lak, Lal, Laz, Sak, Sal, Saz,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, As, At, Az, Ek, El, Es, Et, İl, İs, İt, İz, Ke, Ki, La, Le, Se, Si, Ta, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.