KALİGRAFİ (TDK)

Güzel yazı sanatı: "Hele yazısı, eskiden meşk dedikleri bir kaligrafi örneğidir."- Y. Z. Ortaç.

Kaligrafi kelimesi baş harfi K son harfi İ olan bir kelime. Başında K sonunda İ olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi G , altıncı harfi R , yedinci harfi A , sekizinci harfi F , dokuzuncu harfi İ . Başı K sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ESKİDEN Nedir?

Geçmiş zamanlarda, geçmiş çağlarda, geçmişte, mukaddema: "Maşallah... Seni eskiden tanıyora benziyor."- M. Yesari.

GÜZEL Nedir?


1 . Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı: "Güzel kız. Güzel çiçek."- . "Yalının en güzel odası bizimdi."- .
2 . İyi, hoş: "Güzel şey canım, milletvekili olmak!"- Ç. Altan.
3 . Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran: "Güzel bir fırsat."- .
4 . Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran: "Güzel duygular. Güzel hareketler."- .
5 . Görgü kurallarına uygun olan.
6 . Sakin, hoş (hava): "Güzel bir gece."- .
7 . Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı: "Güzel vaatler."- .
8 . Pek iyi, doğru: "Güzel güzel amma!"- .
9 . isim Güzel kız veya kadın.
10 . isim Güzellik kraliçesi. 1
1 . zarf Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde: "Güzel konuştu."- . 1
2 . zarf Adamakıllı, şiddetli: ": Karıkoca bu kuzu yüzünden güzel bir kavga ettiler"- Ö. Seyfettin.

KALİGRAFİ Nedir?

Güzel yazı sanatı: "Hele yazısı, eskiden meşk dedikleri bir kaligrafi örneğidir."- Y. Z. Ortaç.

MEŞK Nedir?


1 - Bir öğretmenin aynını yazmaları için öğrencilerine verdiği yazı örneği.
2 - (Yazı ve müzikte) Alışmak ve öğrenmek için yapılan çalışma, el alıştırması.
3 - Yazı ya da müzik dersi.

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

ORTAÇ Nedir?

Sıfat-fiil.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

A A F G K L R İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kaligrafi,

6 Harfli Kelimeler

Afrika, Agrafi, Argali, Farika, Filika, Grafik,

5 Harfli Kelimeler

Afaki, Afili, Agraf, Fakir, Faril, Fikir, Filar, Firak, Firik, Gafil, Kafir, Kagir, Kalfa, Karga, Kiril, Kirli, Lagar, Lirik,

4 Harfli Kelimeler

Afak, Afal, Akar, Akil, Akli, Alfa, Araf, Arak, Arif, Arka, Faal, Faik, Fail, Fakr, Fark, Fiil, Frak, Gala, Gali, Gark, Gril, İlga, İlgi, İlik, Kafa, Kafi, Kail, Kala, Kara, Kari, Kira, Kral, Laik, Laka, Liga, Lika, Lira, Rika,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aka, Ala, Alg, Ali, Ara, Ari, Ark, Fak, Fal, Far, Fil, Gaf, Gak, Gar, Gri, İfa, İka, İki, İla, İlk, İri, Kal, Kar, Kil, Kir, Laf, Lak, Lif, Lig, Lir, Raf,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, Ar, Fa, İl, Ki, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.