KALENDERLEŞMEK (TDK)

Kalenderce davranmak veya yaşamak.

Kalenderleşmek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi D , yedinci harfi E , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi Ş , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı K sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAVRANMAK Nedir?


1 . Bir kimseye veya bir şeye karşı belli tavır takınmak: "Hiç gerekmezken dönüyor ve onu yeni görmüş gibi davranıyor."- T. Buğra.
2 . (-e) Bir şeye el atmak, girişmek: "Polisi görünce kaçmaya davrandılar."- H. Taner.
3 . (-e) Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak: "Kalbine bu üzüntü düşünce duramadı, ayağa kalkıp gitmeye davrandı."- R. H. Karay.

KALENDERCE Nedir?


1 . Kalendere yakışır: "Öbürü kalenderce bir gülümseyişle cevap verdi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . zarf (kalende'rce) Kalendere yakışır bir biçimde.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

YAŞAM Nedir?

Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat: "Yaşamın kurallarını, kendi aleyhinde işliyor varsaydığı günden bu yana, umursamamıştı."- H. Taner.

YAŞAMA Nedir?

Yaşamak eylemi.

YAŞAMAK Nedir?


1 - Canlılığını, hayatını sürdürmek; sağ olmak.
2 - Varlığını sürdürmek.
3 - Oturmak, eğleşmek.
4 - Geçinmek.
5 - Herhangi bir durumda bulunmak ya da olmak.
6 - Sürmek, °devam etmek.
7 - Varlıklı, endişesiz, hoş vakit geçirmek, keyif sürmek.
8 - Keyfi yerine gelmek, mutlu olmak, işleri yolunda olmak.
9 - Bir durumu yaşar gibi olmak, bir durumla özdeşleşmek, duymak, hissetmek.

A D E E E E K K L L M N R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Kalenderleşmek,

13 Harfli Kelimeler

Kalenderleşme,

12 Harfli Kelimeler

Dernekleşmek, Kardeşlenmek,

11 Harfli Kelimeler

Dernekleşme, Kalkerleşme, Kardeşlenme, Kederlenmek, Şandellemek, Şekerlenmek,

10 Harfli Kelimeler

Denkleşmek, Erkeklenme, Erkekleşme, Kaşelenmek, Kederlenme, Lekelenmek, Raşelenmek, Rendelemek, Şandelleme, Şekerlemek, Şekerlenme,

9 Harfli Kelimeler

Denklemek, Denkleşme, Derlenmek, Deşelemek, Eleklemek, Eşelenmek, Karelemek, Kaşelemek, Kaşelenme, Kelleşmek, Lekelemek, Lekelenme, Raşelenme, Rendeleme, Renklemek, Şekerleme,

8 Harfli Kelimeler

Denkleme, Derlemek, Derlenme, Deşeleme, Eklenmek, Ekleşmek, Elekleme, Ellenmek, Elleşmek, Eşelemek, Eşelenme, Eşlenmek, Kalender, Kardelen, Kareleme, Kaşeleme, Kekeleme, Kelleşme, Kemankeş, Keşlemek, Lekeleme, Renkleme, Şenelmek,

7 Harfli Kelimeler

Ardeşen, Aşermek, Deklare, Demarke, Denemek, Denklem, Derleme, Eklemek, Eklenme, Ekleşme, Elenmek, Ellemek, Ellenme, Elleşme, Ermenek, Eşeleme, Eşkenar, Eşlemek, Eşlenme, Kekleme, Keneler, Keşleme, Mekkare, Menekşe, Merdane, Şendere, Şenelme,

6 Harfli Kelimeler

Arkeen, Aşerme, Delmek, Demkeş, Deneme, Denmek, Dereke, Derken, Derlem, Derman, Dermek, Dernek, Deşmek, Ekenek, Ekleme, Eleman, Elemek, Elenme, Elleme, Enemek, Eşelek, Eşleme, Kademe, Kaknem, Kalker, Kalleş, Kardeş, Kaşmer, Kekeme, Keleme, Kemane, Kemere, Kermen, Leşker, Mealen, Meleke, Meşale, Nerede, Reklam, Şandel,

5 Harfli Kelimeler

Aklen, Allem, Amele, Anele, Dekan, Dekar, Delme, Demek, Denek, Denme, Derme, Deşme, Eklem, Ekler, Ekmek, Ekran, Elden, Eleme, Elmek, Emare, Emlak, Endam, Ender, Eneme, Enlem, Erdek, Erdem, Erden, Erkan, Erkek, Erken, Ermek, Eşkal, Eşlek, Eşlem, Eşmek, Kadem, Kader, Kalem, Kamer,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Akne, Alem, Amel, Arşe, Dane, Dank, Delk, Deme, Denk, Dere, Derk, Dram, Dren, Eder, Edna, Ekme, Elan, Elde, Elek, Elem, Elma, Eman, Emek, Emel, Emen, Enam, Enek, Erek, Eren, Erke, Erme, Eşek, Eşme, Kale, Kame, Kare, Kaşe, Keka, Keke,

3 Harfli Kelimeler

Ark, Arş, Aşk, Dal, Dam, Dar, Dek, Dem, Eda, Ede, Eke, Ela, Elk, Erk, Kak, Kal, Kam, Kan, Kar, Kaş, Kek, Kel, Kem, Ker, Keş, Lak, Lal, Lam, Lan, Leş, Mal, Maş, Men, Nal, Nam, Nar, Nem, Ram, Şad, Şak,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, An, Ar, Aş, De, Ek, El, Em, En, Er, Eş, Ke, La, Le, Me, Ne, Ra, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.