KALENDERİYE (TDK)

Dünya malına, gösterişe önem vermeyen bir tarikat.

Kalenderiye kelimesi baş harfi K son harfi E olan bir kelime. Başında K sonunda E olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi D , yedinci harfi E , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi Y , onbirinci harfi E . Başı K sonu E olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜNYA Nedir?


1 . Güneşe yakınlık bakımından üçüncü gezegen, yer, yerküre, yer yuvarı, yer yuvarlağı, acun.
2 . Dış, çevre, ortam: "Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş."- H. C. Yalçın.
3 . İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu: "Batı dünyası. Doğu dünyası."- .
4 . Meslek veya iş birliği içinde bulunma, camia: "Ressamlar dünyasında onun yeri ayrıdır."- .
5 . zamir Elgün, herkes.
6 . mecaz Duygu, düşünce ve hayal âlemi: "Köprüye kadar kendi dünyaları içinde ne tatlı, ne özlü konuşurlardı."- Y. Z. Ortaç.

GÖSTERİ Nedir?


1 . İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun: "Uçakların uçuş gösterileri."- .
2 . Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.
3 . Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi: "Sinematekte film gösterileri başladı."- .
4 . Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerinin yer aldığı gösteri, şov.
5 . Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılan sunum, demonstrasyon, demo.
6 . Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat.

GÖSTERİŞ Nedir?


1 . Gösterme işi.
2 . Başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için birinin yaptığı yapay davranış, çalım, kurum: "Eski hayat baştan başa bir nümayiş ve gösteriş hayatı idi."- A. Haşim.
3 . Göze çarpıcı nitelik, göz alıcılık: "Bu yapının hiç gösterişi yok."- .
4 . Görkem.

ÖNEM Nedir?

Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durumu, ehemmiyet.

TARİK Nedir?

Yol.

TARİKAT Nedir?

Aynı dinin içinde, tasavvufa dayanan ve kimi ilkelerle birbirinden ayrılan Tanrı'ya ulaşma yollarından her biri.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

A D E E E K L N R Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Kalenderiye,

9 Harfli Kelimeler

Kalenderi, Yenilerde,

8 Harfli Kelimeler

Erdenlik, Kaderiye, Kalender, Kardelen, Laedriye, Yarenlik,

7 Harfli Kelimeler

Deklare, Deneyli, Kederli, Keneler, Nakliye, Rendeli, Yedekli, Yediler, Yeleken, Yerinde, Yerinel,

6 Harfli Kelimeler

Adliye, Akliye, Ardiye, Arkeen, Dereke, Dereli, Derken, Dernek, Edirne, Eyerli, Kadril, Kandil, Kareli, Karine, Kendir, Kildan, Kinaye, Kindar, Laedri, Lineer, Nerede, Nereli, Nereye, Renkli, Yarlik, Yelken, Yerine,

5 Harfli Kelimeler

Kenya, Akide, Aklen, Aleni, Anele, Anide, Daire, Dekan, Dekar, Delik, Denek, Deney, Denli, Derik, Derin, Derya, Dikel, Diken, Dikey, Dilek, Dinar, Dinek, Direk, Diren, Direy, Diyar, Ekler, Ekran, Elden, Enayi, Ender, Erdek, Erden, Erika, Erkan, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, İdare,

4 Harfli Kelimeler

Adil, Adli, Aile, Akil, Akli, Akne, Ayin, Ayni, Dair, Dane, Dank, Daye, Deli, Delk, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Deyi, Dine, Dink, Diya, Diye, Dren, Eder, Edik, Edna, Ekin, Ekli, Elan, Elde, Elek, Elik, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ali, Ani, Ari, Ark, Ayn, Dal, Dar, Dek, Dik, Dil, Din, Eda, Ede, Edi, Eke, Ela, Elk, Erk, İde, İka, İla, İle, İlk, İye, Kal, Kan, Kar, Kay, Kel, Ker, Kil, Kin, Kir, Lak, Lan, Ley, Lir, Nal, Nar,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, An, Ar, Ay, De, Ek, El, En, Er, Ey, İl, İn, Ke, Ki, La, Le, Ne, Ra, Re, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.