KALEBENTLİK (TDK)

Kalebent olma durumu.

Kalebentlik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi B , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı K sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KALEBENT Nedir?

Kale dışına çıkmamaya hüküm giyen suçlu.

A B E E K K L L N T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Kalebentlik,

9 Harfli Kelimeler

Talebelik,

8 Harfli Kelimeler

Baletlik, Beklenti, Belitken, Etkenlik, Kalebent,

7 Harfli Kelimeler

Benekli, Eklenti, Eleklik, Eteklik, İletken, Kenetli, Lanetli, Takiben, Takkeli, Telakki,

6 Harfli Kelimeler

Albeni, Aletli, Banket, Bellek, Bellik, Benlik, Bienal, Binkat, Ebelik, Elenti, Etilen, İlkten, İtenek, Kabile, Kabine, Kalben, Kalite, Katibe, Kelkit, Kellik, Kental, Kentli, Kitabe, Lekeli, Nebati, Netlik, Nikbet, Talebe, Taneli, Tekila, Teklik, Teknik, Telaki, Telkin, Tellak, Tenkil,

5 Harfli Kelimeler

Aklen, Aleni, Alkil, Anele, Anket, Antik, Balet, Batik, Belek, Belen, Belik, Belit, Belki, Belli, Benek, Benli, Betik, Bilek, Bilet, Binek, Bitek, Ebeli, Elbet, Ellik, Entel, Etken, Etkin, Etlik, Etnik, İbate, İkbal, İlkel, İllet, İntak, Kabil, Kabin, Katil, Keban, Kelek, Kelik,

4 Harfli Kelimeler

Abli, Aile, Akik, Akil, Akit, Akli, Akne, Alet, Alil, Atel, Atik, Baki, Bale, Bani, Bank, Bant, Bati, Beka, Bela, Beli, Bent, Beta, Beti, Biat, Bile, Bina, Ebat, Ebet, Ekin, Ekli, Ekti, Elan, Elek, Elik, Elit, Elli, Elti, Enek, Enik, Enli,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Ait, Ali, Alt, Ani, Ant, Ate, Ati, Bak, Bal, Ban, Bat, Bek, Bel, Ben, Bet, Bin, Bit, Ebe, Eke, Ela, Elk, Eti, İka, İla, İle, İlk, İta, Kak, Kal, Kan, Kat, Kek, Kel, Ket, Kik, Kil, Kin, Kit,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, An, At, Be, Ek, El, En, Et, İl, İn, İt, Ke, Ki, La, Le, Ne, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.