KALDIRILMAK (TDK)

Kaldırma işi yapılmak: "Kaldırılmış harman yerlerinden buğday toplayıp açlığımızı öldürdük."- O. Kemal.

Kaldırılmak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi D , beşinci harfi I , altıncı harfi R , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı K sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BUĞDAY Nedir?


1 . Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum): "Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?"- F. R. Atay.
2 . Bu bitkinin başaktan ayrılıp öğütülmesiyle elde edilen tanesi.

HARMAN Nedir?


1 . Biçildikten sonra tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi.
2 . Bu işin yapıldığı yer veya mevsim: "Çocuğum başka çocuklarla beraber harmanda düvene binmiş dönüyor."- R. N. Güntekin.
3 . Birçok çeşitten birer parça alıp yeni birleşim oluşturma işi: "Çay harmanı. Tütün harmanı."- .
4 . Selüloz açılması aşamasından başlayıp kâğıt veya karton sayfasının meydana gelmesine kadar kullanılan bir veya birkaç kâğıt hamuru ile diğer malzemelerin meydana getirdiği sulu süspansiyon.

KALDIRMA Nedir?

Kaldırmak işi.

KEMAL Nedir?


1 - Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik.
2 - En yüksek değer.

TOPLA Nedir?

Üç parmaklı dirgen.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

A A D I I K K L L M R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Kaldırılmak,

10 Harfli Kelimeler

Aldırılmak, Kaldırılma, Lıkırdamak,

9 Harfli Kelimeler

Aldırılma, Arkalıklı, Kaldırmak, Kıkırdama, Kıldırmak, Kırıklama, Lıkırdama,

8 Harfli Kelimeler

Aldırmak, Aralıklı, Ardıllık, Ardılmak, Damlalık, Darılmak, Kaldırım, Kaldırma, Karılmak, Karmalık, Kıldırma, Kırılmak, Kırkılma, Kırklama, Kırmalık,

7 Harfli Kelimeler

Adaklık, Adamlık, Adımlık, Aklımda, Aldırma, Alıklık, Alırlık, Ardılma, Arıklık, Arkalık, Arlılık, Damaklı, Damarlı, Darılma, Iklamak, Iraklık, Kadılık, Kakılma, Kakmalı, Kalımlı, Kalmalı, Karalık, Karıkma, Karılık, Karılma, Karımak, Kırılma, Kırmalı, Krallık, Markalı, Rakamlı,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Akdarı, Akıllı, Alımlı, Amalık, Araklı, Aralık, Arılık, Arkalı, Armalı, Dalmak, Damalı, Darlık, Iklama, Ilımak, Iraklı, Iramak, Kakıma, Kalkma, Kalmak, Kamalı, Karalı, Karılı, Karıma, Karlık, Karmak, Karmık, Kılmak, Kırkım, Kırklı, Kırkma, Kırlık, Kırmak, Laklak, Malkar, Markka,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adamı, Aklık, Akmak, Alarm, Alkım, Allık, Almak, Ardak, Ardıl, Dalak, Dallı, Dalma, Damak, Damal, Damar, Damla, Damlı, Dılak, Drama, Ilıma, Irama, Irmak, Kadar, Kakım, Kakma, Kalak, Kalık, Kalım, Kalma, Karık, Karlı, Karma, Kılık, Kılır, Kıllı, Kılma, Kımıl, Kırık, Kırım,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adıl, Adım, Adlı, Akak, Akar, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Aldı, Alık, Alım, Allı, Alma, Amal, Arak, Arda, Arık, Arka, Arlı, Arma, Dama, Dara, Darı, Dram, Ilık, Ilım, Irak, Kadı, Kaka, Kala, Kama, Kara, Karı, Kırk, Kral, Laka, Lala,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ala, Ama, Ara, Arı, Ark, Dal, Dam, Dar, Ira, Irk, Kak, Kal, Kam, Kar, Kıl, Kır, Lak, Lal, Lam, Mal, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.