KALAYCILIK (TDK)


1 . Kalaycının işi: "Kalaycılık, kasaplık, terlikçilik gibi sanatlar melezlerin elindedir."- F. R. Atay.
2 . mecaz Sahtekârlık.

Kalaycılık kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi Y , altıncı harfi C , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı K sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

KALA Nedir?

Kaldığında: "Frankfurt'a gece yarısından sonra ikiye yirmi kala vardık."- A. Haşim.

KALAY Nedir?


1 . Atom numarası 50, atom ağırlığı 118,7, yoğunluğu 7,2
9 olan, 23
2 °C'de eriyen, gümüş beyazlığında, kolay işlenebilen, yumuşak bir element (simgesi Sn).
2 . Kalaylanmış bir kabın üzerindeki alaşım tabakası: "Pencereye, elinde yeni kalaydan çıkmış bir bakır sahanla orta yaşlı kadın geldi."- O. C. Kaygılı.
3 . mecaz Aldatıcı görünüş.
4 . argo Sövme, küfür.

KALAYCI Nedir?


1 . Kap kalaylayan kimse.
2 . sıfat, mecaz Üstünkörü iş yapan, sahtekâr.

KASA Nedir?


1 . Para veya değerli eşya saklamaya yarayan çelik dolap: "Arkaya doğru bir adım atıp sırtını meyhanecinin kasasına dayadı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Ticarethanelerde para alınıp verilen yer.
3 . Bazı oyunlarda oyunu yönetme veya para karşılığında fiş verme işi: "Kasa kim?"- .
4 . Vagon, kamyon veya traktörün yük taşımak için şasiye bağlanmış üst bölümünü oluşturan parça.
5 . Tahta veya sentetik maddelerden yapılmış, dört köşe, sağlam ambalaj parçası, sandık: "Barın kapısı önünde bira kasaları yığılmıştı."- A. İlhan.
6 . Basımcılıkta dizgi harflerinin konulduğu gözlerden oluşan tabla.
7 . mimarlık Kapı ve pencerelerin sabit olarak tutturulduğu asıl çerçeve.
8 . spor Birbiri üzerine istif edilerek yüksekliği ayarlanabilen atlama aracı.

KASAPLIK Nedir?


1 . Kasap olma durumu veya kasabın yaptığı iş, etçilik: "Kasaplık, terlikçilik gibi sanatlar melezlerin elindedir."- F. R. Atay.
2 . sıfat Kesilmek üzere kesimevine gönderilen (hayvan).
3 . mecaz Kan dökücülük, hunharlık.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

MELEZ Nedir?


1 . Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, hibrit, metis.
2 . Değişik ırkta ana babadan doğmuş olan (kimse): "Melez bir insan ırkının karışımı, bu adama kuvvet vermiş."- M. Ş. Esendal.
3 . mecaz Katışık, karışık: "Melez bir dil."- .

SAHTE Nedir?


1 . Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece: "Köylü kadınlar boyunlarında sıra sıra sahte altınlar... taşırlardı."- Y. K. Beyatlı.
2 . Uydurma.
3 . mecaz Yapmacık: "Öteki çocuklar sahte bir sessizlikle sahte bir hamaratlık gösterisi içinde birer disiplin modeli olmuşlardı."- Ç. Altan.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

TERLİKÇİLİK Nedir?

Terlik yapma veya satma işi.

A A C I I K K L L Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kalaycılık,

9 Harfli Kelimeler

Alaycılık, Ayaklılık, Lakacılık, Yakalıklı,

8 Harfli Kelimeler

Akıllıca, Aylaklık,

7 Harfli Kelimeler

Alıklık, Ayaklık, Ayıklık, Aylıklı, Cılklık, Kalaycı, Kalaylı, Kayalık, Yakalık,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Akılcı, Akıllı, Alaycı, Alaylı, Ayaklı, Ayılık, Cakalı, Ilıcak, Kalıcı, Kılcal, Kıyacı, Lakacı, Laklak, Yakalı, Yakıcı, Yıllık,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Akıcı, Aklık, Alıcı, Allık, Ayıcı, Aylak, Aylık, Ilıca, Kalak, Kalay, Kalcı, Kalık, Kalya, Kayak, Kayık, Kılık, Kıllı, Kıyak, Kıyık, Layık, Yalak, Yıkık, Yılık, Yılkı,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akıl, Aklı, Alay, Alık, Allı, Ayak, Ayal, Ayık, Ayla, Aylı, Caka, Cılk, Ilık, Kaka, Kala, Kaya, Kayı, Kıya, Kıyı, Laka, Lala, Yaka, Yakı, Yalı, Yıkı,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aka, Akı, Ala, Aya, Ayı, Cık, Kak, Kal, Kay, Kıl, Lak, Lal, Yak, Yal, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.