KALAFATLAMAK (TDK)


1 . Geminin kaplamasını kalafatla onarmak.
2 . mecaz Onarmak, çekidüzen vermek.

Kalafatlamak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi F , altıncı harfi A , yedinci harfi T , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi K . Başı K sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEKİDÜZEN Nedir?


1 . Düzenli olma durumu.
2 . Toplumca kabul gören ölçü: "Onun her yazdığı iyi olmayabilir, kendini bırakıp çekidüzen gözetmeden karmakarışık yazdığı da oluyor."- N. Ataç.

GEMİ Nedir?

Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine: "Yük gemisi. Savaş gemisi."- .

KALA Nedir?

Kaldığında: "Frankfurt'a gece yarısından sonra ikiye yirmi kala vardık."- A. Haşim.

KALAFAT Nedir?


1 - Geminin kaplama tahtaları arasını üstüpü ile doldurup ziftleyerek su geçirmez duruma getirme işi.
2 - Aşağısı dar, yukarısı geniş bir çeşit yeniçeri başlığı.
3 - Osmanlı İmparatorluğu'nda vezir ya da yüksek orunlu devlet adamlarının giydikleri bir başlık.
4 - Onarma, tamir etme.

KAPLAM Nedir?

Bir kavramın ve o kavramı dile getiren terimin içerdiği varlıkların ve bireysel olayların bütünü, kapsam, şümul: "Bütün insanlar, hayvanlar, bitkiler canlı kavramının kaplamı içine girerler."- .

KAPLAMA Nedir?


1 . Kaplamak işi.
2 . Bir şeyin dışına süsleme veya koruma amacıyla geçirilen başka maddeden kat: "Her pencereyi, her kaplamayı tanıyordum artık."- S. F. Abasıyanık.
3 . Kalınlığı
5 mm'den az, ince ağaç levha.
4 . sıfat Üstü herhangi bir başka maddeyle kaplanmış olan: "Bu, kaplama bir bilezik değil."- .

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

ONAR Nedir?

On sayının üleştirme sayı sıfatı, her birine on, her defasında onu bir arada.

ONARMA Nedir?

Onarmak işi: "Günün birinde kolları sıvayıp ve eline irili ufaklı aletler alıp bunu onarmaya kalkışmıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ONARMAK Nedir?


1 . Bozulmuş, eskimiş olan bir şeyi düzeltip işler veya kullanılır duruma sokmak, işe yarar duruma getirmek, tamir etmek: "Bozuk bir saati onardı."- .
2 . Bir yapının, bir heykelin, bir resmin bozulmuş yerlerini yeniden yapmak, ilk duruma getirmek, restore etmek.
3 . mecaz İşlenen bir kusuru, yapılan bir yanlışlığı giderecek veya önleyecek davranışlarda bulunmak.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

VERMEK Nedir?


1 - (Üzerinde ya da yakınında olan bir şeyi) Birisine eriştirmek, iletmek.
2 - Bırakmak ya da bağışlamak.
3 - Ondan bilmek °atfetmek.
4 - (Düşünce ya da bilgi anlatan şeyler için) Başkalarına iletmek, bildirmek.
5 - Döndürmek, çevirmek, yöneltmek.
6 - Herhangi bir duruma yol açmak.
7 - (Eğlenceli toplantı) Düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
8 - (Sanatçı) Topluluk önünde sanatını göstermek, °icra etmek.
9 - Satmak.
10 - Biriyle evlendirmek. 1
1 - (-i) Ödemek. 1
2 - Yaymak. 1
3 - Ürün üretmek. 1
4 - Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. 1
5 - Tümünü herhangi bir duruma sokmak. 1
6 - Sahip olmasını sağlamak. 1
7 - (Bir şey üzerinde) Etki yapmak, biçimini değiştirmek. 1
8 - Saptamak, tespit etmek. 1
9 - Kazandırmak, katmak.
20 - Ayırmak, harcamak. 2
1 - Dayamak. 2
2 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) ulaç eki almış eylemsilerle tezlikbildirir. 2
3 - Dilek bildiren birleşik eylemler yapar.

A A A A A F K K L L M T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Kalafatlamak,

11 Harfli Kelimeler

Kalafatlama,

10 Harfli Kelimeler

Afallatmak,

9 Harfli Kelimeler

Afallamak, Afallatma, Kalakalma,

8 Harfli Kelimeler

Afallama, Alalamak, Altlamak, Kakalama, Kalamata, Katafalk, Katlamak, Laflamak, Laklamak,

7 Harfli Kelimeler

Aklamak, Alalama, Allamak, Altlama, Atlamak, Kalafat, Katlama, Laflama, Laklaka, Laklama,

6 Harfli Kelimeler

Aklama, Allama, Atamak, Atlama, Falaka, Kalkma, Kalmak, Kaltak, Katmak, Laakal, Laklak, Malafa, Takmak,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Akmak, Alaka, Almak, Atama, Atmak, Fakat, Flama, Kakma, Kalak, Kalfa, Kalma, Katma, Makak, Makat, Makta, Malak, Matla, Takla, Takma, Talak,

4 Harfli Kelimeler

Afak, Afal, Afat, Akak, Akma, Alfa, Alma, Amal, Atak, Atma, Faal, Kafa, Kaka, Kala, Kama, Laka, Lala, Lama, Lata, Mala, Malt, Taam, Taka, Talk,

3 Harfli Kelimeler

Aft, Aka, Ala, Alt, Ama, Ata, Fak, Fal, Kak, Kal, Kam, Kat, Laf, Lak, Lal, Lam, Mal, Mat, Tak, Tal, Tam,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, Am, At, Fa, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.