KALITYAZI (TDK)

Bir kimsenin sağlığında yazdığı ya da yazdırdığı, ölümünden sonra yapılmasını istediği şeyleri ve kalıtıyla ilgili isteklerini gösteren belge, °vasiyetname.

Kalıtyazı kelimesi baş harfi K son harfi I olan bir kelime. Başında K sonunda I olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi I , beşinci harfi T , altıncı harfi Y , yedinci harfi A , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi I . Başı K sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELGE Nedir?

Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman: "Mahkemenin elinde bu iddiaları yalanlayacak bir belge yoktu."- T. Buğra.

GÖSTEREN Nedir?

Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

İSTEK Nedir?


1 . Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk: "Yanıma yaklaşan gölge, o eski şarkıyı gerçek bir istekle tekrarlıyordu."- Ç. Altan.
2 . Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep: "Bu adamın istekleri bitmiyor."- .
3 . dil bilgisi İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi: "Göreyim, göresin, göre."- .
4 . ruh bilimi Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu.

KALIT Nedir?


1 - Ölen bir kimseden yakınlarına geçen mal ya da mülk, °miras.
2 - Kalıtım yoluyla geçmiş olan şey.
3 - Görenekler yoluyla yerleşmiş olan tutum ya da davranış biçimi.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

ÖLÜM Nedir?


1 . Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, ahiret yolculuğu, emrihak, irtihal, memat, mevt, vefat: "Çenesinde babamın ölüm günü gördüğüm asabi buruşmalar var."- Y. Z. Ortaç.
2 . Ölme biçimi: "Yanarak ölümü, feciydi."- .
3 . İdam cezası: "Ölüme mahkûm oldu."- .
4 . ünlem Ölmesi istenen canlı için kullanılan bir söz: "Zalimlere ölüm!"- .
5 . mecaz Sona erme, yok olma, ortadan kalkma: "Küçük sanayinin ölümü."- .
6 . mecaz Çok büyük sıkıntı, üzüntü: "Sürgün benim için ölüm gibi bir şey olmuştu."- R. N. Güntekin.

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

A A I I K L T Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ayazlık, Azatlık, Kayıtlı, Lakayıt, Tayalık, Yataklı,

6 Harfli Kelimeler

Akyazı, Atalık, Atkılı, Ayaklı, Ayılık, Ayıltı, Azatlı, Azıklı, Kazalı, Laktaz, Takılı, Taylak, Tıkalı, Yakalı, Yaltak, Yatılı, Yazıla, Yazılı, Yazlık, Zıtlık,

5 Harfli Kelimeler

Altık, Altız, Atılı, Aylak, Aylık, Azılı, Azlık, Itlak, Kalay, Kalıt, Kalya, Katlı, Kayıt, Kazıl, Kıtal, Kızıl, Layık, Takla, Talak, Talaz, Tıkız, Yakıt, Yalak, Yalaz, Yalız, Yatak, Yatık, Yazık, Yazıt, Yılık, Yılkı,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Aklı, Alay, Alaz, Alık, Altı, Atak, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Ayak, Ayal, Ayaz, Ayık, Ayıt, Ayla, Aylı, Azat, Azık, Ilık, Kala, Katı, Kaya, Kayı, Kaza, Kazı, Kıta, Kıya, Kıyı, Laka, Lata, Laza, Taka, Takı, Talk, Taya, Tazı, Yaka, Yakı,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alt, Ata, Aya, Ayı, Aza, Azı, Kal, Kat, Kay, Kaz, Kıl, Kıt, Kız, Lak, Laz, Tak, Tal, Tay, Tık, Yak, Yal, Yat, Yaz, Yıl, Zat, Zıt,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, At, Ay, Az, La, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.