KALITIMCILIK (TDK)

Canlılardaki davranış nedenlerini kalıtım ve kalıtımsal etkilere bağlayan, her şeyden çok soyaçekime önem veren görüş.

Kalıtımcılık kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi I , beşinci harfi T , altıncı harfi I , yedinci harfi M , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi K . Başı K sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

KALITIM Nedir?

Çevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemeyen özelliklerin, döllenme sırasında, dişi ve erkeğin kromozomları yoluyla bir kuşaktan ötekine geçmesi, soya çekim, irs, irsiyet, veraset: "Bir ülkenin tarihsel varlığı, onun sahip olduğu ölçülemez bir değerler kalıtımıdır."- M. C. Anday.

KALITIMSAL Nedir?


1 . Soydan geçme, soydan kalma, kalıtımla ilgili, kalıtsal, irsî: "Kadın konularında sağduyudan hayli yoksun oluşu kalıtımsaldı."- R. Erduran.
2 . tıp (***) Aileden çocuklara genetik yolla geçen.

NEDEN Nedir?


1 . Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep: "İzmir'in işgali faciası, özel nedenlerden, onu ayrıca ilgilendiriyor."- A. İlhan.
2 . zarf Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin: "Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?"- H. Taner.
3 . felsefe Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet.

ÖNEM Nedir?

Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durumu, ehemmiyet.

SOYA Nedir?

Kökeni Çin ve Japonya'ya uzanan, protein değeri bakımından zengin bir tür fasulye, soya fasulyesi (Soia hispida): "Soya yağı. Soya unu."- .

SOYAÇEKİM Nedir?

Kalıtım1, °irsiyet, °veraset.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

A C I I I I K K L L M T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Katılımcılık,

11 Harfli Kelimeler

Atılımcılık,

9 Harfli Kelimeler

Acıklılık, Akılcılık, Atımcılık, Kalıcılık, Katılımcı, Kımıltılı,

8 Harfli Kelimeler

Acılılık, Akıcılık, Alıcılık, Atıcılık, Atılımcı, Katımlık, Malcılık, Tıkılmak,

7 Harfli Kelimeler

Alıklık, Altılık, Atımlık, Cılklık, Ilıklık, Ilıtmak, Kalımlı, Kalıtım, Katıklı, Katılık, Katılım, Katkılı, Kılıklı, Kımıltı, Kıtıklı, Tıkılma,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Acımık, Akılcı, Akıllı, Akımcı, Alımcı, Alımlı, Altılı, Altlık, Atılım, Atımcı, Atkılı, Camlık, Ilıcak, Ilımak, Ilımlı, Ilıtma, Kalıcı, Kılcal, Kılmak, Kıtlık, Matlık, Takılı, Talkım, Tamlık, Tıkalı, Tıkmak,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Akıcı, Aklık, Alıcı, Alkım, Allık, Altık, Altlı, Atıcı, Atılı, Atmık, Camlı, Ilıca, Ilıma, Itlak, Kakım, Kalcı, Kalık, Kalım, Kalıt, Katık, Katım, Katkı, Katlı, Kılık, Kıllı, Kılma, Kımıl, Kıtal, Kıtık, Malcı, Takım, Tıkım, Tıkma,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Aklı, Alık, Alım, Allı, Altı, Atık, Atıl, Atım, Atkı, Atlı, Cılk, Ilık, Ilım, Katı, Kıta, Malt, Takı, Talk,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Akı, Alt, Cam, Cık, Kak, Kal, Kam, Kat, Kıl, Kıt, Lak, Lal, Lam, Mal, Mat, Tak, Tal, Tam, Tık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.