KALITIMBİLİM (TDK)

Bitki, hayvan ve insanlarda kalıtım olaylarını inceleyen bilim, °genetik.

Kalıtımbilim kelimesi baş harfi K son harfi M olan bir kelime. Başında K sonunda M olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi I , beşinci harfi T , altıncı harfi I , yedinci harfi M , sekizinci harfi B , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi M . Başı K sonu M olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

KALITIM Nedir?

Çevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemeyen özelliklerin, döllenme sırasında, dişi ve erkeğin kromozomları yoluyla bir kuşaktan ötekine geçmesi, soya çekim, irs, irsiyet, veraset: "Bir ülkenin tarihsel varlığı, onun sahip olduğu ölçülemez bir değerler kalıtımıdır."- M. C. Anday.

OLAY Nedir?


1 . Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka: "O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla."- N. Cumalı.
2 . Önemli tarihsel olgu, fenomen: "Nötron bombası günümüzün olayıdır."- .

A B I I K L L M M T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Alimlik, Altılık, Atımlık, Bakımlı, Balıklı, Bıkılma, Bılkıma, Ilıtmak, İmamlık, Kalımlı, Kalıtım, Katılım, Tabilik, Talimli, Tıkılma,

6 Harfli Kelimeler

Akıllı, Alımlı, Altılı, Altlık, Atılım, Atkılı, Ballık, Baltık, Batılı, Ilımak, Ilıtma, İllaki, İtalik, İtikal, Kitabi, Limaki, Maliki, Matlık, Mikail, Mikalı, Takılı, Talkım, Tamlık, Tıkalı, Timbal,

5 Harfli Kelimeler

Alkım, Alkil, Allık, Altık, Altlı, Atılı, Atmık, Bakım, Balık, Balkı, Ballı, Batık, Batıl, Batik, Batkı, Bıkma, Bilim, Bitik, Bitim, Bitki, Bitli, Ilıma, Itlak, İkbal, İklim, İkmal, İlmik, İmalı, İmbat, İmbik, İmlik, İtila, İtlik, İtmam, Kabil, Kalbı, Kalım, Kalıt, Kamil, Katım,

4 Harfli Kelimeler

Abli, Akıl, Akım, Akil, Akim, Akit, Aklı, Akli, Alık, Alım, Alil, Alim, Allı, Altı, Amil, Amit, Atık, Atıl, Atım, Atik, Atkı, Atlı, Bakı, Baki, Batı, Bati, Biat, Bili, Ilık, Ilım, İbik, İlam, İlik, İlim, İlla, İllı, İlmı, İmal, İmam, İmla,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Ait, Akı, Ali, Alt, Ati, Bak, Bal, Bat, Bit, İka, İki, İla, İlk, İma, İta, İti, Kal, Kam, Kat, Kıl, Kıt, Kil, Kim, Kit, Lak, Lal, Lam, Lim, Mai, Mal, Mat, Mil, Mim, Mit, Tab, Tak, Tal, Tam, Tık,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, At, İl, İm, İt, Ki, La, Mi, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.