KAKTÜSGİLLER (TDK)

İki çelenklilerden, sıcak ve kurak ülkelerde yetişen, gövdesi, yaprakları etli ve dikenli bir bitki familyası, atlas çiçeğigiller.

Kaktüsgiller kelimesi baş harfi K son harfi R olan bir kelime. Başında K sonunda R olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi T , beşinci harfi Ü , altıncı harfi S , yedinci harfi G , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi L , onbirinci harfi E , onikinci harfi R . Başı K sonu R olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATLAS Nedir?

Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş, saten.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇELENK Nedir?


1 - Çiçek, dal ve yapraklarla yapılmış halka.
2 - Kadınların başlarına taktıkları mücevher ya da madenden yapılmış sorguç.

DİKENLİ Nedir?


1 . Dikenli olan: "Dikenli çiçek."- .
2 . Dikeni olan bitkilerin bulunduğu (yer): "Dikenli tarla."- .
3 . mecaz Zor, çetin, sıkıntı veya üzüntü veren: "Corielanus, Shakespeare'in gerek oynanması gerek yorumu en güç, en dikenli yapıtlarından biridir."- H. Taner.

ETLİ Nedir?


1 . İçinde et bulunan.
2 . Eti çok olan: "Etli koyun."- .
3 . Dolgun, kalın: "... aşağıya sarkan kalın, etli, ıslak dudakları vardı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Yenecek kısmı çok olan (meyve): "Etli, lezzetli bir zeytin."- .

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

GÖVDE Nedir?


1 . Bir şeyin asıl bölümü.
2 . anatomi İnsan bedeninde baş, kol ve bacaklar dışında kalan bölüm.
3 . anatomi Hayvanlarda baş, ayak ve kuyruktan, ağaçlarda kök ve dallardan geri kalan bölüm.
4 . Kesilmiş hayvanın, sakatatları alındıktan sonraki durumu.
5 . dil bilgisi Ad ve fiil köklerinden yapım ekleriyle türetilmiş kelime: "Evli (ev-li), inanç (inan-ç), sevdirmek (sev-dir-mek)."- .

KURAK Nedir?


1 . Yağışsız (hava, mevsim, yıl): "Kurak bir yıl geçiriyoruz."- .
2 . Nem tutmayan, çabuk kuruyuveren, çorak (toprak): "Bulunduğu toprağın ve yerin sulak, kurak, sıcak ve soğuk olmasına göre gelişir."- B. Felek.

SICAK Nedir?


1 . Havadaki yüksek ısı: "Bu sıcakta arada bir şeyler içip yemeden çalışılmıyor."- N. Cumalı.
2 . Sıcak yer: "Burası bir makine dairesi kadar sıcaktı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Hamam.
4 . sıfat Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı: "Yorganın altında sıcak gözyaşları dökerek gecelerce beklemişti."- O. Kemal.
5 . sıfat Isısı yüksek olan, çok ısınmış: "Kız kardeşim ikindiüzeri bana sıcak, limonlu bir çorba içirdi."- A. Gündüz.
6 . sıfat, mecaz Dostça olan, sevgi dolu: "Sıcak bir karşılama. Sıcak bir yuva."- .

ÜLKE Nedir?


1 . Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket: "Artık vatan toprağı, Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur."- Y. K. Beyatlı.
2 . Devlet: "Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi."- F. R. Atay.
3 . Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge: "Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum."- H. Taner.

YAPRAK Nedir?


1 . Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme vb. olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler: "Dökülmüş yapraklar, bozulmuş bağlar / Bülbülün konduğu dallar perişan."- Karacaoğlan.
2 . bitki bilimi Sarma yapılan asma yaprağı.
3 . Börek, baklava vb. şeylerde yufka: "Bu baklavada elli yaprak var."- .
4 . Kitap, defter vb. şeylerde ön ve arka yüzü oluşturan kâğıtlardan her biri, varak: "Takvimin kapak yaprağını ve günlük yapraklarını kolayca çevirdim."- R. H. Karay.
5 . Kat kat ayrılabilen şeylerde kat: "Mermer yaprağı."- .
6 . Eni 50 cm, boyu 7
5 cm olan bayrak ölçüsü.
7 . eskimiş Birkaç parça eklenerek yapılan şeylerde her parça: "Beş yapraktan bir yelken. Eteğin arka yaprağı."- .

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

A E G K K L L R S T Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Kaktüsgiller,

9 Harfli Kelimeler

Aktüellik,

8 Harfli Kelimeler

Askerlik, Atgiller, Kalkerli, Kasketli, Lateksli,

7 Harfli Kelimeler

Elastik, Gerilla, Karstik, Kristal, Kürekli, Realist, Resital, Selülit, Sertlik, Stearik, Süratle, Süratli, Sürekli, Takkeli, Tekasül, Telakki, Telkari, Terakki, Terslik, Türkeli, Üstelik,

6 Harfli Kelimeler

Akseki, Aktris, Aktüel, Aktüer, Aleksi, Aletli, Algler, Arktik, Asetik, Askeri, Ekstra, Esatir, Galeri, Gürlek, İsteka, Kaktüs, Kalite, Kalker, Kalsit, Kareli, Kartel, Kasket, Kelkit, Kellik, Kertik, Klasik, Kriket, Kürkas, Lastik, Lateks, Rikkat, Risale, Ritüel, Selika, Silüet, Sirkat, Steril, Sülale, Süreli, Sürgit,

5 Harfli Kelimeler

Alkil, Altes, Asker, Astik, Eksik, Eküri, Ellik, Erika, Erkli, Erlik, Eskil, Esrik, Etlik, Gaile, Gasil, Gelir, Gitar, Glase, Gülle, İlkel, İllet, İrsal, İsale, İstek, İster, Kagir, Kakül, Karst, Kaset, Kasti, Katil, Katre, Kelik, Kelli, Kerki, Kerti, Kesat, Kesik, Kesir, Kesit,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aile, Akik, Akil, Akis, Akit, Akli, Akse, Aksi, Alet, Alil, Asil, Asit, Asli, Asri, Atel, Atik, Ekli, Eksi, Ekti, Elik, Elit, Elli, Elti, Erat, Ergi, Erik, Eril, Esik, Esir, Eski, Etik, Etil, Etki, Etli, Gale, Gali, Gark, Geri, Getr,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aks, Akü, Alg, Ali, Alt, Ari, Ark, Art, Asi, Ask, Ast, Ate, Ati, Ekü, Ela, Elk, Erg, Erk, Eti, Gak, Gar, Gri, Gül, Gür, İka, İla, İle, İlk, İrs, İsa, İta, Kak, Kal, Kar, Kas, Kat, Kek, Kel, Ker,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, As, At, Ek, El, Er, Es, Et, Ge, İl, İs, İt, Ke, Ki, La, Le, Ra, Re, Se, Si, Ta, Te, Ti, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.