KAHPELİK (TDK)


1 . Kahpe olma durumu.
2 . Kahpece davranış: "Böyle kahpelikle iş görmek mertliğe yakışmaz."- A. Ş. Hisar.

Kahpelik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi P , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı K sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖRMEK Nedir?


1 - Göz yardımıyla bir şeyin varlığını algılamak, seçmek.
2 - Anlamak, kavramak, bilincine varmak, sezmek.
3 - Bir şeyi, bir yeri incelemek, gezmek.
4 - Yanına gidip konuşmak.
5 - Bir şey hakkında bir yargıya varmak, değerlendirmek.
6 - Tıbben incelemek, muayene etmek.
7 - Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak; izlemek.
8 - Yapmak, etmek.
9 - Kendisine yapılmak, bir davranışla karşılaşmak.
10 - Almak. 1
1 - Bir şeye erişmek. 1
2 - Çok değer vermek. 1
3 - Bir işleme uğramak. 1
4 - (Yer için) Yüzü bir yöne doğru olmak, bakmak. 1
5 - Ziyaret etmek. 1
6 - Bir kimseyle karşılaşmak, rastlaşmak. 1
7 - Gözlerin görmediği durumlarda başka duyu organlarıyla algılamak. 1
8 - Sahne olmak, geçirmek. 1
9 - (Olumsuzu) Bir eylemin hiç yapılmadığını belirtir. 2
1 - Gezmek. 2
2 - Vermek. 2
3 - Karşı oyuncunun yapacağı vuruşu önceden kestirip ona göre durum almak.

HİSAR Nedir?

Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen. hisar (II) isim, eskimiş, müzik Arapça §i¹¥r
1 . Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.
2 . Klasik Türk müziğinde re diyez notası.

KAHPE Nedir?


1 . Orospu, ahlaksız kadın.
2 . sıfat, mecaz Dönek.

KAHPECE Nedir?


1 . Kahpe gibi, kahpeye yaraşır.
2 . zarf (kahpe'ce) Kahpe gibi, kahpeye yaraşır bir biçimde.

KAHPELİK Nedir?


1 . Kahpe olma durumu.
2 . Kahpece davranış: "Böyle kahpelikle iş görmek mertliğe yakışmaz."- A. Ş. Hisar.

MERT Nedir?


1 . Yiğit: "Merttir, yiğittir, yüreği de bileği de pektir."- T. Buğra.
2 . Sözünün eri, güvenilir (kimse).

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIŞ Nedir?

Yakma işi.

YAKIŞMA Nedir?

Yakışmak işi.

A E H K K L P İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kahpelik,

6 Harfli Kelimeler

Aplike, Peklik,

5 Harfli Kelimeler

Aplik, Elhak, Haile, Halik, Helak, Helik, İhale, İlahe, İlhak, İlkah, İpeka, Kahil, Kahpe, Kapik, Kelik, Kikla,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akik, Akil, Akli, Apel, Ehil, Ekip, Ekli, Elik, Epik, Hail, Hale, Hali, Halk, Hela, Hile, İlah, İlke, İpek, İpka, Kail, Kale, Kalp, Keka, Kile, Kipe, Klik, Klip, Laik, Lake, Lika, Peki, Pike, Plak,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ali, Alp, Ela, Elk, Hak, Hal, Hap, Hep, İka, İla, İle, İlk, Kah, Kak, Kal, Kap, Kek, Kel, Kep, Kik, Kil, Kip, Lak, Lap, Leh, Lep, Pah, Pak, Pal, Pek, Pik, Pil,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, Eh, Ek, El, Ha, He, İl, İp, Ke, Ki, La, Le, Pe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.