KAHPE (TDK)


1 . Orospu, ahlaksız kadın.
2 . sıfat, mecaz Dönek.

Kahpe kelimesi baş harfi K son harfi E olan bir kelime. Başında K sonunda E olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi P , beşinci harfi E . Başı K sonu E olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AHLAKSIZ Nedir?


1 . Ahlak kurallarına uymayan.
2 . mecaz Dürüst davranmayan, kötü huylu, terbiyesiz: "O ahlaksız insanların arasında bu çocuk nasıl rahat eder."- P. Safa.

DÖNEK Nedir?

İnanç ve düşüncesini değiştiren, sözüne güvenilmeyen, caygın, kaypak (kimse), kahpe: "Esasen bende kabahat ki sizin gibi dönek insanlarla yola çıkmışım"- O. C. Kaygılı.

KADI Nedir?

Tanzimat'a kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.

KADIN Nedir?


1 . Erişkin dişi insan, zen erkek veya adam karşıtı: "Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler."- A. Ş. Hisar.
2 . Evlenmiş kız.
3 . sıfat Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan.
4 . mecaz Hizmetçi bayan.
5 . eskimiş Bayan: "Hintli kadın toplantıyı renklendirmek için herkesin kendisine bazı şeyler sormasını teklif ediyordu."- B. Felek.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

OROSPU Nedir?


1 . Hayat kadını.
2 . mecaz Kolay elde edilen, düşük ahlaklı kadın: "Ama kimsenin dili Nevin'e orospu diyememişti."- S. F. Abasıyanık.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

A E H K P Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Kahpe,

3 Harfli Kelimeler

Hak, Hap, Hep, Kah, Kap, Kep, Pah, Pak, Pek,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Eh, Ek, Ha, He, Ke, Pe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.