KAHİR (TDK)


1 - Kahredici, zorlayan.
2 - Baskın gelen, ezen, ezici.

Kahir kelimesi baş harfi K son harfi R olan bir kelime. Başında K sonunda R olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R . Başı K sonu R olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BASKIN Nedir?


1 . Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme.
2 . Kısa süreli, beklenmedik saldırı: "Bu dört kişi güç bela baskından kurtulup bana sığınmış."- R. H. Karay.
3 . Su basması, sel.
4 . Ansızın çıkagelme.
5 . sıfat Sertlik, zorluk bakımından üstün: "Belli bir şey ki bu genç ikisinden de baskın, çekemiyorlar."- H. Taner.
6 . sıfat Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, hâkim, dominant.

EZİCİ Nedir?


1 . Ezme işini yapan (kimse veya şey).
2 . Yıpratıcı, bunaltıcı, sıkıntılı: "Hep ağır, ezici, sıkıntılı şeyler düşündükleri belliydi."- S. F. Abasıyanık.
3 . mecaz Üstün gelen, yok eden, ağır basan: "Ezici çoğunluk."- .

GELE Nedir?

Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar: "Yine gele attın."- .

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

ZORLA Nedir?


1 . Zor kullanarak, cebren, zecren, metazori: "Ona da bu hakikati zorla kabul ettirecekti."- Ö. Seyfettin.
2 . İstemeyerek, isteksiz olarak, zoraki: "Adama beş lira verdik, zorla başımızdan savdık."- B. Felek.

A H K R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Hakir, İkrah, Kahir,

4 Harfli Kelimeler

Ahir, Kari, Kira, Rika,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ari, Ark, Hak, Har, İka, Kah, Kar, Kir,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Ar, Ha, Ki, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.