KAFATASÇI (TDK)

Kafatasçılıktan yana olan (kimse, görüş).

Kafatasçı kelimesi baş harfi K son harfi I olan bir kelime. Başında K sonunda I olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi F , dördüncü harfi A , beşinci harfi T , altıncı harfi A , yedinci harfi S , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi I . Başı K sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

KAFA Nedir?


1 . İnsan başı, ser.
2 . Hayvanlarda genellikle ağız, göz, burun, kulak vb. organların bulunduğu vücudun en ön bölümü.
3 . Çocuk oyunlarında kullanılan zıpzıp taşının veya cevizin büyük boyu.
4 . Mekanik bir bütünün parçası: "Distribütör kafası."- .
5 . mecaz Kavrama ve anlama yeteneği, zekâ, zihin, bellek: "Kafasının faaliyetini fikirden ziyade işe vermiş."- Y. K. Beyatlı.
6 . mecaz Görüş ve inançların etkisi altında beliren düşünme ve yargılama yolu, zihniyet: "Kalbi ve kafasıyla daima yeni, daima genç kaldı."- Y. Z. Ortaç.

KAFATASÇI Nedir?

Kafatasçılıktan yana olan (kimse, görüş).

KAFATASÇILIK Nedir?


1 . İnsanları kafataslarının biçimine göre değerlendiren görüş.
2 . Bir düşünce, inanç vb.ne körü körüne bağlılık.
3 . mecaz .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

A A A F I K S T Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kafatasçı,

8 Harfli Kelimeler

Kafatası,

7 Harfli Kelimeler

Sakatçı,

6 Harfli Kelimeler

Aksata, Iskaça,

5 Harfli Kelimeler

Askat, Çatak, Çatık, Çatkı, Çıtak, Fakat, Fasık, Faska, Fatsa, Iskat, Kaçta, Kasıt, Saçak, Saçık, Safça, Sakaf, Sakat, Sakıt, Sıfat, Sıkça, Takas, Taksa, Tıkaç,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açıt, Açkı, Afak, Afat, Akaç, Akça, Asık, Askı, Atak, Atçı, Atıf, Atık, Atkı, Çakı, Çatı, Çıta, Faça, Faks, Iska, Kaça, Kaçı, Kafa, Kasa, Kast, Katı, Kısa, Kıta, Saat, Saçı, Safa, Saka, Satı, Taka, Takı, Tasa,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aft, Aka, Akı, Aks, Asa, Ası, Ask, Ast, Ata, Çak, Çat, Çıt, Fak, Fas, Kaç, Kas, Kat, Kıç, Kıt, Saç, Saf, Sak, Sık, Taç, Tak, Tas, Tık, Tıs,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Af, Ak, As, At, Fa, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.