KAFASIZLIK (TDK)

Kafasız olma durumu, anlayışsızlık, kavrayışsızlık: "Dalgınlık ve unutkanlığı, tembellik ve kafasızlığını perdelemek için kullanma bayağılığına düşmez."- A. Boysan.

Kafasızlık kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi F , dördüncü harfi A , beşinci harfi S , altıncı harfi I , yedinci harfi Z , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı K sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAYIŞ Nedir?


1 . Anlama işi, telakki: "Ama doğrusu Hugo'yu artık uzun uzun okuyamıyoruz, onun şiiri, şiir anlayışı bizden çok uzaklaştı."- N. Ataç.
2 . Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.
3 . Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ.
4 . Hoş görme, hâlden anlama.
5 . Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

ANLAYIŞSIZ Nedir?


1 . Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi.
2 . Hoşgörüsüz.

ANLAYIŞSIZLIK Nedir?


1 . Anlayış kıtlığı, kafasızlık, kalın kafalılık, vurdumduymazlık, izansızlık, gabilik: "Bir gün tatsızlıklar başlayacaksa bu, onun anlayışsızlığı yüzünden olacaktı."- T. Buğra.
2 . Hoşgörüsüzlük.

BAYAĞI Nedir?


1 . Aşağılık, pespaye: "Bütün hareketleri adi, kaba ve bayağı idi."- Ö. Seyfettin.
2 . Basit, adi, sıradan, amiyane, banal: "Kardeşimi birdenbire çok bayağı buldum."- P. Safa.
3 . zarf (ba'yağı) Hemen hemen, âdeta: "Bayağı kanacak gibi oldum."- .
4 . zarf Gerçekten: "Bayağı, çocuk gibi sevinirim limonun yarısının durduğuna."- S. F. Abasıyanık. "Çapkınlığı, çok iğrenç ve bayağı çapkınlık."- M. Yesari.
5 . zarf Oldukça, epey.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KAFA Nedir?


1 . İnsan başı, ser.
2 . Hayvanlarda genellikle ağız, göz, burun, kulak vb. organların bulunduğu vücudun en ön bölümü.
3 . Çocuk oyunlarında kullanılan zıpzıp taşının veya cevizin büyük boyu.
4 . Mekanik bir bütünün parçası: "Distribütör kafası."- .
5 . mecaz Kavrama ve anlama yeteneği, zekâ, zihin, bellek: "Kafasının faaliyetini fikirden ziyade işe vermiş."- Y. K. Beyatlı.
6 . mecaz Görüş ve inançların etkisi altında beliren düşünme ve yargılama yolu, zihniyet: "Kalbi ve kafasıyla daima yeni, daima genç kaldı."- Y. Z. Ortaç.

KAFASIZ Nedir?


1 . Kafası olmayan.
2 . mecaz Düşünüşü, anlayışı ve kavrayışı kıt olan, anlayışsız, kavrayışsız.

KAVRAYIŞ Nedir?


1 . Kavrama işi.
2 . Kavrama, anlama, algılama yetisi.
3 . Motorlu araçlarda lastiğin tam olarak yolu kavraması.
4 . felsefe Bir algının doğrudan doğruya kavranması.

KAVRAYIŞSIZ Nedir?

Kavrayıcı olmayan.

KAVRAYIŞSIZLIK Nedir?

Kavrayışsız olma durumu.

KULLANMA Nedir?

Kullanmak işi, istimal: "Deri gibi sert, yayvan tandır ekmeğine alışmıştı; yer sofrasında bunu kaşık, çatal yerine dürümleyerek kullanmayı beceriyordu."- R. H. Karay.

PERDELEMEK Nedir?


1 . Bir şeyin önüne perde çekmek, perde ile örtmek.
2 . mecaz Bir durumun, bir olayın anlaşılmasına engel olmak, gizlemek: "Dalgınlık ve unutkanlığı, tembellik ve kafasızlığını perdelemek için kullanma bayağılığına düşmez."- A. Boysan.
3 . spor Basketbolda rakibin önüne geçerek top almasını engellemek.

TEMBELLİK Nedir?

Tembel olma durumu veya tembelce davranış: "İnsanlığın saygınlığı ile uyuşmayan tek şey tembelliktir."- H. Taner.

UNUTKAN Nedir?

Çok unutan, unutma huyu olan.

A A F I I K K L S Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kafasızlık,

7 Harfli Kelimeler

Akılsız, Askılık, Azıklık, Kafasız, Kasalık, Kazıklı, Kısalık, Sakalık, Sakızlı,

6 Harfli Kelimeler

Askılı, Azıklı, Fasıla, Kafalı, Kasalı, Kazalı, Kılsız, Kızlık, Saflık, Sakalı, Saklık, Sazlık, Sıklık,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Aksak, Asılı, Asklı, Aslık, Azılı, Azlık, Fasık, Fasıl, Faska, Faslı, Fazıl, Fazla, Islak, Islık, Kalak, Kalas, Kalfa, Kalık, Kasık, Kaslı, Kazak, Kazık, Kazıl, Kılıf, Kılık, Kısık, Kıska, Kıskı, Kızak, Kızık, Kızıl, Lafız, Sakaf, Sakak, Sakal, Sakız, Saklı, Salak, Salık,

4 Harfli Kelimeler

Afak, Afal, Akak, Akıl, Aklı, Alaz, Alfa, Alık, Asal, Asık, Asıl, Askı, Asla, Azık, Faal, Faks, Ilık, Isıl, Iska, Kafa, Kaka, Kala, Kasa, Kask, Kaza, Kazı, Kısa, Klas, Laka, Laza, Safa, Saka, Sala, Salı, Sıkı, Sıla, Sızı, Zaaf,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ala, Asa, Ası, Ask, Aza, Azı, Fak, Fal, Fas, Faz, Isı, Kak, Kal, Kas, Kaz, Kıl, Kız, Laf, Lak, Laz, Saf, Sak, Sal, Saz, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, As, Az, Fa, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.