KAFASIZ (TDK)


1 . Kafası olmayan.
2 . mecaz Düşünüşü, anlayışı ve kavrayışı kıt olan, anlayışsız, kavrayışsız.

Kafasız kelimesi baş harfi K son harfi Z olan bir kelime. Başında K sonunda Z olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi F , dördüncü harfi A , beşinci harfi S , altıncı harfi I , yedinci harfi Z . Başı K sonu Z olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAYIŞ Nedir?


1 . Anlama işi, telakki: "Ama doğrusu Hugo'yu artık uzun uzun okuyamıyoruz, onun şiiri, şiir anlayışı bizden çok uzaklaştı."- N. Ataç.
2 . Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.
3 . Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ.
4 . Hoş görme, hâlden anlama.
5 . Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

ANLAYIŞSIZ Nedir?


1 . Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi.
2 . Hoşgörüsüz.

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNÜ Nedir?

Düşün, °fikir, °ide.

DÜŞÜNÜŞ Nedir?


1 . Düşünme işi, mütalaa: "Bütün bu düşünüşler, Nihat'ı Muazzez'e olan kininden kurtaramıyordu."- P. Safa.
2 . felsefe İnsanın, özellikle davranışlarına yön veren ahlak tutumu ve düşünme biçimi.

KAFA Nedir?


1 . İnsan başı, ser.
2 . Hayvanlarda genellikle ağız, göz, burun, kulak vb. organların bulunduğu vücudun en ön bölümü.
3 . Çocuk oyunlarında kullanılan zıpzıp taşının veya cevizin büyük boyu.
4 . Mekanik bir bütünün parçası: "Distribütör kafası."- .
5 . mecaz Kavrama ve anlama yeteneği, zekâ, zihin, bellek: "Kafasının faaliyetini fikirden ziyade işe vermiş."- Y. K. Beyatlı.
6 . mecaz Görüş ve inançların etkisi altında beliren düşünme ve yargılama yolu, zihniyet: "Kalbi ve kafasıyla daima yeni, daima genç kaldı."- Y. Z. Ortaç.

KAVRAYIŞ Nedir?


1 . Kavrama işi.
2 . Kavrama, anlama, algılama yetisi.
3 . Motorlu araçlarda lastiğin tam olarak yolu kavraması.
4 . felsefe Bir algının doğrudan doğruya kavranması.

KAVRAYIŞSIZ Nedir?

Kavrayıcı olmayan.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

A A F I K S Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Kafasız,

5 Harfli Kelimeler

Fasık, Faska, Sakaf, Sakız, Sazak, Sızak,

4 Harfli Kelimeler

Afak, Asık, Askı, Azık, Faks, Iska, Kafa, Kasa, Kaza, Kazı, Kısa, Safa, Saka, Zaaf,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Asa, Ası, Ask, Aza, Azı, Fak, Fas, Faz, Kas, Kaz, Kız, Saf, Sak, Saz, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, As, Az, Fa,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.