KADROSUZ (TDK)

Kadrosu olmayan: "Kadrosuz eleman."- . "Kadrosuz işçiler."- .

Kadrosuz kelimesi baş harfi K son harfi Z olan bir kelime. Başında K sonunda Z olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi D , dördüncü harfi R , beşinci harfi O , altıncı harfi S , yedinci harfi U , sekizinci harfi Z . Başı K sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ELEM Nedir?

Acı, üzüntü, dert, keder: "... dayanılmaz bir elemle yüreği sızladı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ELEMAN Nedir?


1 . Öge.
2 . Bir toplulukta çalışan insanların her biri: "İşimizde örnek ve kusursuz bir eleman olacağız."- H. Taner.
3 . matematik Kümeye ait varlıklardan her biri.

İŞÇİ Nedir?


1 . Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el becerisini kullanarak ücretle çalışan kimse: "Gazetelere daha ziyade biz işçiler sahiptik."- H. C. Yalçın.
2 . hayvan bilimi Toplu olarak yaşayan böceklerde üreme yeteneği olmayan, topluluğun işlerini gören dişi veya erkek.

KADRO Nedir?


1 . Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi: "Bir disiplin kadrosu içinde anonim kalmak Türk gençlerinin hoşuna gitmez."- F. R. Atay.
2 . Bu kişi ve sorumlulukları sayı, nitelik ve aşamalarıyla gösteren çizelge.
3 . Bu çizelgedeki yer: "Sekizinci topçu alayı kadrosunun büyük kısmı alaylı idi."- F. R. Atay.
4 . Bisiklet ve motosiklette iskeleti oluşturan metal bölüm.
5 . Bir işte görev alan kişi veya kişiler, ekip.

A D K O R S U Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kadrosuz,

7 Harfli Kelimeler

Dokuzar,

5 Harfli Kelimeler

Arkoz, Dokuz, Doruk, Durak, Kadro, Korza, Kudas, Odsuz, Sokra, Sokur, Sudak,

4 Harfli Kelimeler

Akor, Aksu, Akur, Aruz, Arzu, Daru, Doku, Doru, Duka, Kaos, Karo, Kars, Kora, Koru, Kosa, Koza, Kros, Kura, Kurs, Odak, Okar, Okur, Orak, Ordu, Orsa, Raks, Roda, Roka, Roza, Sako, Skor, Soda, Soku, Soru, Sura, Uzak, Zoka,

3 Harfli Kelimeler

Aks, Ark, Arz, Ask, Dar, Daz, Dok, Doz, Dua, Kar, Kas, Kaz, Kod, Kor, Koz, Kur, Kuz, Oda, Ora, Rus, Ruz, Sak, Saz, Sur, Uzo, Zar, Zor,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Ar, As, Az, Do, Od, Ok, Ra, Su, Ur, Us, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.