KADİRİ (TDK)

Kadirilik'e mensup olan kimse.

Kadiri kelimesi baş harfi K son harfi İ olan bir kelime. Başında K sonunda İ olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi D , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi İ . Başı K sonu İ olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KADİR Nedir?


1 . Değer, kıymet, itibar.
2 . gök bilimi Bir yıldızın parlaklık bakımından bulunduğu basamak: "Birinci kadirde on dokuz, ikincide elli yedi, üçüncüde yüz yetmiş dört yıldız bulunur."- .

KADİR Nedir?


1 - Değer, °kıymet.
2 - Bir yıldızın parlaklık bakımından bulunduğu basamak.

KADİRİ Nedir?

Kadirilik'e mensup olan kimse.

KADİRİLİK Nedir?


1 . Şeyh Abdülkadir Geylani tarafından XI. yüzyılda kurulan bir tarikat.
2 . Bu tarikata mensup olma durumu.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MENSUP Nedir?

Bir yerle veya bir kimseyle bağlantısı olan, ilişkili, -den olan, -e bağlı (kimse): "Bu cemiyetin mevcudiyeti ve faaliyeti ordu mensuplarının asabiyetini tahrik ediyordu."- Atatürk.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

A D K R İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Kadiri,

5 Harfli Kelimeler

İdari, İdrak, İradi, Kadir,

4 Harfli Kelimeler

Dair, Diri, Kari, Kira, Rika,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ari, Ark, Dar, Dik, İka, İki, İri, Kar, Kir,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Ar, Ki, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.