KADİFEÇİÇEĞİ (TDK)

Bileşikgillerden, çiçekleri genellikle parlak sarı renkte ve kadife görünümünde bir süs bitkisi, topkadife (Tagetes).

Kadifeçiçeği kelimesi baş harfi K son harfi İ olan bir kelime. Başında K sonunda İ olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi D , dördüncü harfi İ , beşinci harfi F , altıncı harfi E , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi Ç , onuncu harfi E , onbirinci harfi Ğ , onikinci harfi İ . Başı K sonu İ olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLE Nedir?


1 . Da, de, dahi: "Bir damlası bile deniz hakkında bize ilmî bir fikir vermeye yetişir."- R. H. Karay.
2 . zarf, eskimiş Birlikte.
3 . zarf Üstelik: "Konuşmadılar bile."- .

BİLEŞİK Nedir?


1 . Birleşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep.
2 . kimya Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren (madde): "Su, bileşik bir maddedir."- .
3 . isim Ses ve görüntünün birlikte yer aldığı film parçası.

BİLEŞİKGİLLER Nedir?

Bitişik yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri kömeç durumunda toplu olarak bulunan, bazı cinsleri uçucu yağ veya süt taşıyan bir familya: "Kasımpatı, papatya, enginar, deve dikeni gibi bitkiler bileşikgiller familyasındandır."- .

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇİÇEK Nedir?


1 . Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü.
2 . bitki bilimi Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi: "Evin ufak çiçekler ve bitkilerle süslü bahçesine çıktım."- R. H. Karay.
3 . mecaz Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse: "Onun ne çiçek olduğunu hep biliriz."- .
4 . kimya Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz.
5 . tıp (***) İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık.

GENELLİKLE Nedir?

Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, çoğu kez, çoğunlukla, çoklukla, ekseri, ekseriya, ekseriyetle, umumiyetle: "Türkler genellikle konukseverdir."- .

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜNÜM Nedir?

Bir şeyin dıştan bakıldığında görünen biçimi, görünme durumu, görünüş, manzara, zevahir, vizyon: "O geniş caddeler bugünkü hazin görünümleriyle nihayet bulurlar. Edebiyatın özlemleri acı bir batkıya uğrar."- S. İleri.

KADİFE Nedir?


1 . Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak kumaş, velur.
2 . sıfat Bu kumaştan yapılmış, bu kumaşla kaplanmış: "Camları kapanmış bir arabanın yumuşak kadife minderleri, o çıplaklığa karşı, zavallı adamı avunduruyordu."- H. R. Gürpınar.

PARLAK Nedir?


1 . Parlayan, ışıldayan: "Siyah, çıplak dallarda henüz kuruyamayan su damlaları parlak, mavi birer boncuk gibi parlıyordu."- H. E. Adıvar.
2 . Temiz ve ışıklı: "Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı / Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı."- F. N. Çamlıbel.
3 . mecaz Göze çarpacak kadar başarılı: "Birinci İnönü Harbini parlak bir zaferle kazandık."- A. Gündüz.
4 . kaba konuşmada Yüzü güzel (oğlan).

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

SARI Nedir?


1 - Güneş ışığının ayrışma tayfında yeşil ile portakalrengi arasında olan renk, altının, kükürdün, limonun rengi.
2 - Bu renkte olan: Sarı defter .
3 - Soluk, solgun: Bugün seni sarı gördüm .

TOPKADİFE Nedir?

İri çiçekleri olan kadifeçiçeği türü.

A D E E F K Ç Ç Ğ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Kadife,

5 Harfli Kelimeler

Akide, Çedik, Çekçe, Çekiç, Çiçek, Çiğde, Değeç, Dikçe, Dikeç, Fedai, İfade, Kaide,

4 Harfli Kelimeler

Akçe, Çeçe, Çeki, Daği, Defa, Defi, Edik, Eğiç, Eğik, Faik, Feda, Feke, Fide, İade, İçki, İdea, İğde, Kafe, Kafi, Keçe, Keçi, Kedi, Kefe,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Afi, Çağ, Çak, Çeç, Çek, Çiğ, Dağ, Def, Dek, Dik, Eda, Ede, Edi, Efe, Eğe, Eke, Fak, Fek, Fiğ, İde, İfa, İka, İki, Kaç,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ad, Af, Ağ, Ak, Çe, De, Ek, Fa, Fe, İç, İğ, Ke, Ki,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.