KADERCİLİK (TDK)

Yazgıcılık.

Kadercilik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi D , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi C , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı K sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

YAZGI Nedir?

Tanrı'nın uygun görmesi, Tanrı'nın isteği, kader, ezelî takdir, yazı, alın yazısı, hayat, mukadderat, takdiriilahî: "Üçüncü dünya ülkelerinin yazgısına daha yakınlık duyuyor."- H. Taner.

YAZGICI Nedir?

Yazgıcılık yanlısı olan, kaderci, fatalist.

YAZGICILIK Nedir?

Her şeyin, alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğuna, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğine inanan dünya görüşü, kadercilik, cebriye, fatalizm.

A C D E K K L R İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kadercilik,

8 Harfli Kelimeler

Direklik,

7 Harfli Kelimeler

Akrilik, Daireli, Direkli, Eriklik, İdareci, İdareli, İradeci, İradeli, Kaderci, Kadirli, Kaideci, Kaideli, Kalecik, Kilerci, Kirdeci, Kredili,

6 Harfli Kelimeler

Adilik, Delici, Derici, Derili, Diklik, Dilcik, Dirice, Dirlik, İadeli, İlkeci, Kadiri, Kadril, Kaleci, Kalker, Kareli, Laedri, Likide,

5 Harfli Kelimeler

Akide, Cidal, Cidar, Daire, Dakik, Dekar, Delik, Derik, Dicle, Dikel, Dilci, Dilek, Direk, Diril, Ekici, Ekili, Elcik, Ercik, Erika, Erkli, Erlik, İdare, İdari, İdeal, İdrak, İleri, İrade, İradi, İrice, Kader, Kadir, Kaide, Kelik, Kerki, Kikla, Kiler, Kirde, Kiril, Kirli, Kredi,

4 Harfli Kelimeler

Acil, Adil, Adli, Aile, Akik, Akil, Akli, Cali, Cari, Cedi, Celi, Cide, Cila, Dair, Deli, Delk, Deri, Derk, Diri, Ecir, Edik, Ekli, Elci, Elik, Erik, Eril, İade, İare, İcar, İcra, İdea, İdil, İlca, İlik, İlke, İrca, Kail, Kale, Kare, Kari,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Adi, Ali, Ari, Ark, Car, Cer, Dal, Dar, Dek, Dik, Dil, Eda, Edi, Ela, Elk, Erk, İde, İka, İki, İla, İle, İlk, İri, Kak, Kal, Kar, Kek, Kel, Ker, Kik, Kil, Kir, Lak, Lir,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Ar, Ce, De, Ek, El, Er, İl, Ke, Ki, La, Le, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.