KADER (TDK)


1 . Yazgı: "Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor / Lakin vatandan ayrılışın ızdrabı zor."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Genellikle kaçınılmaz kötü talih.

Kader kelimesi baş harfi K son harfi R olan bir kelime. Başında K sonunda R olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi D , dördüncü harfi E , beşinci harfi R . Başı K sonu R olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYRILI Nedir?

Ayrılmış olan, ayrı duran, munfasıl.

AYRILIŞ Nedir?

Ayrılma işi: "Onlardan ayrılış bana her an üzüntüdür / Mademki böyle duygularım kaldı çok şükür."- Y. K. Beyatlı.

GENELLİKLE Nedir?

Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, çoğu kez, çoğunlukla, çoklukla, ekseri, ekseriya, ekseriyetle, umumiyetle: "Türkler genellikle konukseverdir."- .

KAÇINILMAZ Nedir?

İstek ve irade dışında olan: "Silahlı kuvvet kullanılmasına derhâl karar verilmesinin kaçınılmaz olması hâlinde Cumhurbaşkanı da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar verebilir."- Anayasa.

KADER Nedir?


1 . Yazgı: "Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor / Lakin vatandan ayrılışın ızdrabı zor."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Genellikle kaçınılmaz kötü talih.

KÖTÜ Nedir?


1 . İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı: "Kötü bir kalem."- .
2 . Zararlı, tehlikeli: "Kötü adam."- .
3 . Korku, endişe veren: "Yabancının bu kötü kasdına yalnız azmimizle karşı koyduk."- R. E. Ünaydın.
4 . Kaba ve kırıcı: "Kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış."- M. Ş. Esendal.
5 . Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.
6 . zarf Aşırı, çok: "Kız, oğlana kötü tutuldu."- .

LAKİN Nedir?

Ama: "Halis bir şiir fena okunabilir lakin sahte bir şiir iyi okunamaz."- Y. K. Beyatlı.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

TALİ Nedir?

İkinci derecede olan, ikincil.

TALİH Nedir?

Şans: "Bir talih eseri olarak ondan gelen cevap benim kendi bulduklarımı tuttu."- R. N. Güntekin.

ÜRKÜNTÜ Nedir?

Ürkme duygusu, tevahhuş: "Işıltılı gözlerinde en ufak bir ürküntü yoktu."- N. Araz.

VATAN Nedir?

Yurt: "Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın / Bir vatan kalbinin attığı yerdir."- N. H. Onan.

YAZGI Nedir?

Tanrı'nın uygun görmesi, Tanrı'nın isteği, kader, ezelî takdir, yazı, alın yazısı, hayat, mukadderat, takdiriilahî: "Üçüncü dünya ülkelerinin yazgısına daha yakınlık duyuyor."- H. Taner.

A D E K R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Dekar, Kader,

4 Harfli Kelimeler

Derk, Kare,

3 Harfli Kelimeler

Ark, Dar, Dek, Eda, Erk, Kar, Ker,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Ar, De, Ek, Er, Ke, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.