KABUKLAŞTIRMA (TDK)


1 - Kabuklaştırmak eylemi.
2 - Sabunun içinin kurumasını önleyen yüzeysel kurutma.

Kabuklaştırma kelimesi baş harfi K son harfi A olan bir kelime. Başında K sonunda A olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi B , dördüncü harfi U , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi I , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi A . Başı K sonu A olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

KABUKLAŞTIRMAK Nedir?

Kabuklaşmasına neden olmak.

KURU Nedir?


1 . Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı: "Yanakları kuruydu fakat gözleri tamamıyla siyah yaştı."- H. E. Adıvar.
2 . Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan: "Kuru çöl. Kuru tepeler."- .
3 . Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş, taze ve yeşil karşıtı: "Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü çardaklar yapmışlar."- R. H. Karay.
4 . Canlılığını yitirmiş (bitki): "Çiçek açmaz kuru bir ağaç, ötmeyi unutmuş bir kuş mu oldum?"- H. E. Adıvar.
5 . mecaz Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem: "Kara, kuru, kibirli, kazık gibi bir kadın!"- H. E. Adıvar.
6 . Salgısı olmayan: "Kuru öksürük. Kuru egzama."- .
7 . Döşenmemiş, çıplak: "Kuru tahtaya oturma!"- .
8 . Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek): "Kuru çayla karın doyar mı?"- .
9 . Etkisi ve sonucu olmayan: "Şahsına topluluğun isteğini emanet edenler boş bir riya, kuru bir şeref olsun diye laf etmediler."- R. E. Ünaydın.
10 . mecaz Heyecanı, tadı olmayan, tekdüze: "Kuru, zevksiz bir hayat."- . 1
1 . mecaz Akıcı olmayan, duygudan yoksun: "Kuru bir anlatım."- . 1
2 . isim Kuru fasulye.

KURUM Nedir?

Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is: "Vapur dumanı ve baca kurumuyla kapkara olan saçlarımla yastığı kirletmek istemiyordum."- Halikarnas Balıkçısı. kurum (II) isim, hukuk Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese: "Türk Dil Kurumu."- . Birleşik Sözler eğitim kurumu http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=eğitim kurumu&EskiSoz=kurum&GeriDon=2 kamu kurumu http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=kamu kurumu&EskiSoz=kurum&GeriDon=2 kurum (III) isim Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür: "Sokakta bir sadrazam kurumu ile yürür."- H. E. Adıvar.

KURUMA Nedir?

Kurumak işi.

KURUT Nedir?

Kurutulmuş süt ürünü.

KURUTMA Nedir?

Kurutmak işi.

SABUN Nedir?


1 . Kirli ve yağlı şeyleri temizlemekte kullanılan, türlü yağlarla alkaliler birleştirilerek yapılan madde.
2 . Bu maddenin kalıp durumunda olan biçimi.

YÜZEYSEL Nedir?


1 . Yüzey ile ilgili, sathi.
2 . mecaz Derine inmeyen, gelişigüzel, ayrıntılı olmayan, sathi.

A A A B I K K L M R T U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Abuklaştırmak,

12 Harfli Kelimeler

Abuklaştırma,

11 Harfli Kelimeler

Aklaştırmak, Bakırlaşmak, Bulaştırmak, Karşıtlamak, Katırlaşmak,

10 Harfli Kelimeler

Abartılmak, Abuklaşmak, Aklaştırma, Aktarılmak, Arıklaşmak, Arıklatmak, Artıklamak, Bakırlaşma, Başarılmak, Bulaştırma, Iraklaşmak, Kabartmalı, Kabuklaşma, Karılaşmak, Karışlamak, Karşılamak, Karşıtlama, Kartlaşmak, Kaşıklatma, Katılaşmak, Katırlaşma, Kurtlaşmak, Kuşatılmak, Tabulaşmak, Tıraşlamak, Ulaştırmak,

9 Harfli Kelimeler

Abartılma, Abartmalı, Abuklamak, Abuklaşma, Akrabalık, Akşamları, Aktarılma, Aktarmalı, Aratılmak, Arıklamak, Arıklaşma, Arıklatma, Arılaşmak, Artıklama, Aşılatmak, Atkılamak, Bakakalış, Baktırmak, Başarılma, Başlatmak, Başmaklık, Iraklaşma, Kabartmak, Karabalık, Karıklama, Karılaşma, Karışlama, Karşılama, Kartalmak, Kartlaşma, Kaşıklama, Katıklama, Katılaşma, Kırlaşmak, Kışlatmak, Kıtlaşmak, Kurtlaşma, Kuşaklama, Kuşatılma, Mukataalı,

8 Harfli Kelimeler

Abartmak, Abuklama, Aklaşmak, Akşamlık, Aktarlık, Aktarmak, Alaturka, Altmışar, Arabalık, Aralıkta, Aratılma, Arıklama, Arılamak, Arılaşma, Aşılamak, Aşılatma, Aşırtmak, Aştırmak, Atkılama, Bakılmak, Bakışmak, Baktırma, Balkımak, Barışmak, Başarmak, Başatlık, Başkalık, Başlamak, Başlatma, Bataklık, Batırmak, Bırakmak, Bulaşmak, Bulatmak, Iralamak, Kabaralı, Kabarmak, Kabartma, Kalkışma, Karılmak,

7 Harfli Kelimeler

Abartık, Abartış, Abartma, Abramak, Akbakla, Akbalık, Akışmak, Akıtmak, Akkışla, Aklamak, Aklaşma, Aktarım, Aktarış, Aktarma, Alakart, Alarmak, Alışmak, Almaşık, Altışar, Arabalı, Arabaşı, Aratmak, Arılama, Arıtmak, Arkalık, Arşıala, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Ataklık, Atılmak, Atışmak, Atlamak, Bakarak, Bakılma, Bakışma, Balkıma,

6 Harfli Kelimeler

Abartı, Abluka, Abrama, Akışma, Akıtma, Aklama, Akraba, Alabaş, Alarma, Alaşım, Albatr, Alışma, Altmış, Amalık, Araklı, Aralık, Aramak, Aratış, Aratma, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak, Aşılma, Aşırma, Atalık, Atamak, Atbaşı, Atılma, Atışma, Atlama, Bakara, Bakkal, Bakmak, Balama, Balata, Balkar, Balkır, Baltık, Baraka,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Abalı, Ablak, Abraş, Akala, Akbaş, Akkuş, Aklık, Akmak, Akşam, Aktar, Aktaş, Alaka, Alarm, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Altık, Ambar, Araba, Araka, Arama, Arkıt, Armut, Artık, Artım, Artış, Artma, Aşama, Aşlık, Aşmak, Atama, Atmak, Atmık, Bakam, Bakım, Bakır, Bakış, Bakla,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abla, Abra, Abuk, Akak, Akar, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Akur, Akut, Alık, Alım, Alış, Alma, Altı, Amal, Amut, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Artı, Aşar, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atıl, Atım, Atış, Atkı, Atlı,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abu, Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Aut, Bak, Bal, Bar, Baş, Bat, Bul, But, Ira, Irk, Kak, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kıl, Kır, Kış, Kıt, Kul, Kum, Kur, Kuş, Kut,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, Ar, Aş, At, Bu, La, Ra, Şu, Ta, Tu, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.