KABAZIMAL (TDK)

Meyve ve sebze üreticileriyle satıcılar arasında aracılık eden kimse.

Kabazımal kelimesi baş harfi K son harfi L olan bir kelime. Başında K sonunda L olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi B , dördüncü harfi A , beşinci harfi Z , altıncı harfi I , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi L . Başı K sonu L olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARACILIK Nedir?

Aracının gördüğü iş, tavassut, vasıta: "Mustafa Kemal, Ali Fuat'ın aracılığını iyi karşılamamıştı."- F. R. Atay.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MEYVE Nedir?


1 . Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan, genellikle yenebilen organ, yemiş.
2 . mecaz Ürün, sonuç, kâr: "Mektebimizin şapirografla basılan haftalık Fidan'ında, en güzel meyve benim imzamdır."- Y. Z. Ortaç.

SATI Nedir?


1 . Satma işi, satış.
2 . sıfat Adanmış.

SATICI Nedir?

Alıcıya bir şey satan kimse: "Gelen yolcuların çoğu bir Akbaba alıyordu satıcıdan."- Y. Z. Ortaç.

SEBZE Nedir?

Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, göverti, sebzevat, zerzevat.

ÜRETİ Nedir?

Üretilen her türlü nesne.

ÜRETİCİ Nedir?


1 . Üretimle uğraşan kimse, yetiştirici, müstahsil, prodüktör, tüketici karşıtı: "Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi için gereken tedbirleri alır."- Anayasa.
2 . sıfat Üretim sağlayan.

A A A B I K L M Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kabzımal,

7 Harfli Kelimeler

Azalmak, Bakılma, Balkıma, Bazlama, Kazılma,

6 Harfli Kelimeler

Aklama, Amalık, Azalma, Balama, Bazalı, Iklama, Kabala, Kalaba, Kamalı, Kazalı, Kazıma, Kılbaz, Mablak, Zambak, Zamklı,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Abaza, Ablak, Akala, Akmaz, Alaka, Alaza, Alkım, Almak, Azlık, Azmak, Bakam, Bakım, Bakla, Bakma, Balık, Balkı, Bazal, Bıkma, Kabız, Kabza, Kalbı, Kalım, Kalma, Kazıl, Kazım, Kazma, Kılma, Kızma, Lamba, Lazım, Malak, Malaz, Mazak, Zamlı, Zımba,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alaz, Alık, Alım, Alma, Amal, Azık, Azma, Bakı, Bala, Baza, Bazı, Kaba, Kala, Kama, Kaza, Kazı, Laka, Lama, Laza, Mala, Mazı, Zamk,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Akı, Ala, Ama, Aza, Azı, Bak, Bal, Baz, Kal, Kam, Kaz, Kıl, Kız, Lak, Lam, Laz, Mal, Zam,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, Az, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.