KABALIK (TDK)


1 . Kaba olma durumu.
2 . Kaba davranış, nezaketsizlik, huşunet: "Bu kabalığımı şimdiki vaziyetime bağışlayınız."- P. Safa.

Kabalık kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi B , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi I , yedinci harfi K . Başı K sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞI Nedir?

Büyü.

BAĞIŞ Nedir?

Bağışlanan şey, yardım, hibe, teberru.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

HUŞU Nedir?


1 - Alçakgönüllülük.
2 - Tanrı'ya boyun eğme, gönlü sevgi ve saygıyla dolu olma.

HUŞUNET Nedir?

Sertlik, kabalık, kırıcılık.

KABA Nedir?


1 . Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı: "Cebinden kaba fil dişi saplı bir de çakı çıkardı."- Ö. Seyfettin.
2 . Taneleri iri: "Kaba çakıl."- .
3 . Terbiyesiz, görgüsü kıt, nezaketsiz (kimse): "Kaba, hantal, şivesiz, bir sürü adamlar kafesinin önüne toplanırlar."- R. H. Karay.
4 . Hafif olduğu hâlde kalın veya hacimli: "Kaba bir yün döşekle temiz bir şilte, yastık yorgan buldum."- H. R. Gürpınar.
5 . isim Kuyruk sokumunun her iki yanındaki şişkin yer.
6 . mecaz Terbiyeye, inceliğe aykırı, çirkin, kötü: "Çocuklardan biri ağzından çok fena, çok kaba bir şey kaçırdı."- O. C. Kaygılı.

NEZAKET Nedir?


1 - Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, °naziklik.
2 - (Bir iş ya da durum için) Önemli olma, dikkatli davranmayı gerektirme.

NEZAKETSİZ Nedir?

Nazik olmayan: "Birdenbire tavırlarını değiştirmişler, nezaketsiz diyemeyeceğim ama oldukça soğuk bir eda takınmışlardı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

NEZAKETSİZLİK Nedir?

İnce ve nazik olmama durumu, kabalık: "Bir iki kere aklıma geldi, nezaketsizlik olmasın diye sormadım."- A. İlhan.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

ŞİMDİKİ Nedir?

İçinde bulunulan anda olan veya yapılan, bu andaki, bu zamandaki: "Şimdiki ölçülere uymaz bir biçimi vardı."- Y. Z. Ortaç.

A A B I K K L Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Akbalık, Kabalık,

6 Harfli Kelimeler

Bakkal,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Aklık, Bakla, Balık, Balkı, Kabak, Kalak, Kalbı, Kalık,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Akak, Akıl, Aklı, Alık, Bakı, Bala, Kaba, Kaka, Kala, Laka,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Akı, Ala, Bak, Bal, Kak, Kal, Kıl, Lak,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.