KABAHATLİ (TDK)

Kabahati olan, kusurlu, suçlu, töhmetli: "Biz o zaman bu sözleri en kötü bir biçimde manalandırarak hanımı kabahatli bulmuştuk."- H. R. Gürpınar.

Kabahatli kelimesi baş harfi K son harfi İ olan bir kelime. Başında K sonunda İ olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi B , dördüncü harfi A , beşinci harfi H , altıncı harfi A , yedinci harfi T , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ . Başı K sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

HANIM Nedir?


1 . Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan: "Ülker Hanım."- .
2 . Kadın, eş: "Yok bizim hanım öyle değildir."- M. Ş. Esendal.
3 . Toplumsal durumu, varlığı iyi olan, hizmetinde bulunulan kadın: "Becerikli hâliyle Zeynep'e ve hanımına ait bütün işleri elinin içine almıştı."- H. E. Adıvar.
4 . sıfat Kadınlığın bütün iyi niteliklerini taşıyan: "Hanım kadın. Hanım kız."- .

KABA Nedir?


1 . Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı: "Cebinden kaba fil dişi saplı bir de çakı çıkardı."- Ö. Seyfettin.
2 . Taneleri iri: "Kaba çakıl."- .
3 . Terbiyesiz, görgüsü kıt, nezaketsiz (kimse): "Kaba, hantal, şivesiz, bir sürü adamlar kafesinin önüne toplanırlar."- R. H. Karay.
4 . Hafif olduğu hâlde kalın veya hacimli: "Kaba bir yün döşekle temiz bir şilte, yastık yorgan buldum."- H. R. Gürpınar.
5 . isim Kuyruk sokumunun her iki yanındaki şişkin yer.
6 . mecaz Terbiyeye, inceliğe aykırı, çirkin, kötü: "Çocuklardan biri ağzından çok fena, çok kaba bir şey kaçırdı."- O. C. Kaygılı.

KABAHAT Nedir?


1 - Uygunsuz eylem, çirkin, yakışıksız davranış, suç, °kusur, °töhmet.
2 - Hafif hapis, para cezası ya da meslek ve sanattan alıkonulma ile cezalandırılan hafif suç.

KABAHATLİ Nedir?

Kabahati olan, kusurlu, suçlu, töhmetli: "Biz o zaman bu sözleri en kötü bir biçimde manalandırarak hanımı kabahatli bulmuştuk."- H. R. Gürpınar.

KÖTÜ Nedir?


1 . İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı: "Kötü bir kalem."- .
2 . Zararlı, tehlikeli: "Kötü adam."- .
3 . Korku, endişe veren: "Yabancının bu kötü kasdına yalnız azmimizle karşı koyduk."- R. E. Ünaydın.
4 . Kaba ve kırıcı: "Kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış."- M. Ş. Esendal.
5 . Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.
6 . zarf Aşırı, çok: "Kız, oğlana kötü tutuldu."- .

KUSUR Nedir?


1 - Eksiklik, noksan, °nakısa: Kişi kendi kusurunu bile düzeltebilir .
2 - Özür, sakatlık, aksaklık.
3 - Bilerek ya da bilmeyerek bir işi gereği gibi yapmamak.
4 - Elverişsiz durum.
5 - Bir şeyden artan kısım, üst, °küsur.

KUSURLU Nedir?

Kusuru olan.

MANA Nedir?

Anlam: "Ne halk buyruğun tutarsın ne kul sözün işitirsin / Hiç bilmezsin mana nedir, ne dilde çağırmak gerek."- Yunus Emre.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SUÇLU Nedir?

Suç işlemiş, suçu olan (kimse), kabahatli, mücrim: "Suçluların ani, delice hareketleri gizli kalabilirdi."- A. Gündüz.

TÖHMETLİ Nedir?


1 . Suçlanmış.
2 . Kabahatli.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

A A A B H K L T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kabahatli,

7 Harfli Kelimeler

Bakalit, Kabahat,

6 Harfli Kelimeler

Ahlaki, Balata, Halita, Hilkat, Kabala, Kalaba, Lahika, Tabaka, Takbih, Talika,

5 Harfli Kelimeler

Ablak, Ahali, Ahlak, Ahlat, Akait, Akala, Alaka, Bahai, Bakla, Balat, Balta, Batak, Batik, Halat, Halik, Halka, Hilat, İhata, İkbal, İlhak, İlkah, İthal, Kabil, Kahil, Kahta, Katil, Lahit, Tabak, Tabla, Takla, Talak, Talih, Talik,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abla, Abli, Ahit, Akil, Akit, Akli, Atak, Atik, Baht, Baki, Bala, Bati, Biat, Hail, Hala, Hali, Halk, Halt, Hata, İlah, Kaba, Kail, Kala, Kati, Laik, Laka, Lata, Lika, Taba, Tabi, Tabl, Taka, Tali, Talk,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Aha, Ahi, Ait, Aka, Ala, Ali, Alt, Ata, Ati, Bak, Bal, Bat, Bit, Hab, Hak, Hal, Hat, Hit, İka, İla, İlk, İta, Kah, Kal, Kat, Kil, Kit, Lak, Tab, Tak, Tal, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, Ak, Al, At, Ha, İl, İt, Ki, La, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.