KAĞANLIK (TDK)


1 . Kağan olma durumu.
2 . Kağanın yönetimindeki ülke.

Kağanlık kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı K sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KAĞAN Nedir?

Hanların bağlı olduğu devlet başkanı, hakan, imparator.

ÜLKE Nedir?


1 . Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket: "Artık vatan toprağı, Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur."- Y. K. Beyatlı.
2 . Devlet: "Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi."- F. R. Atay.
3 . Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge: "Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum."- H. Taner.

YÖNETİM Nedir?


1 . Yönetme işi, çekip çevirme, idare: "Bu iş sizin yönetiminiz altında yürüyebilir."- .
2 . mecaz Dümen.

A A I K K L N Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kağanlık,

6 Harfli Kelimeler

Ağalık, Analık, Kalkan,

5 Harfli Kelimeler

Ağlak, Aklan, Aklık, Alkan, Analı, Anlak, Anlık, Kağan, Kağnı, Kalak, Kalan, Kalık, Kalın, Kanal, Kanık, Kanka, Kanlı,

4 Harfli Kelimeler

Ağıl, Ağın, Ağlı, Akak, Akıl, Akın, Aklı, Alan, Alık, Alın, Anal, Anık, Anka, Kaka, Kala, Kana, Kanı, Kına, Klan, Laka,

3 Harfli Kelimeler

Ağa, Ağı, Aka, Akı, Ala, Ana, Anı, Kak, Kal, Kan, Kığ, Kıl, Kın, Lak, Lan, Lığ, Nal,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ak, Al, An, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.