KAĞITLAMAK (TDK)

Kâğıtla kaplamak, kâğıt yapıştırmak.

Kağıtlamak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi I , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı K sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KAPLAM Nedir?

Bir kavramın ve o kavramı dile getiren terimin içerdiği varlıkların ve bireysel olayların bütünü, kapsam, şümul: "Bütün insanlar, hayvanlar, bitkiler canlı kavramının kaplamı içine girerler."- .

KAPLAMA Nedir?


1 . Kaplamak işi.
2 . Bir şeyin dışına süsleme veya koruma amacıyla geçirilen başka maddeden kat: "Her pencereyi, her kaplamayı tanıyordum artık."- S. F. Abasıyanık.
3 . Kalınlığı
5 mm'den az, ince ağaç levha.
4 . sıfat Üstü herhangi bir başka maddeyle kaplanmış olan: "Bu, kaplama bir bilezik değil."- .

KAPLAMAK Nedir?


1 . Her yanını örtmek, istila etmek: "Bulutlar gökyüzünü kapladı."- . "Sessizlik ortalığı kapladı."- .
2 . Çepeçevre sarmak, kuşatmak: "Evlerin bir tarafını yol, üç tarafını da yine çam ormanları kaplar."- S. F. Abasıyanık.
3 . (nsz) Bir kabın, bir kılıfın, bir örtünün içine almak: "Yorgan kaplamak."- .
4 . Yayılıp doldurmak, etkisinde bırakmak.
5 . Bir yüzeyi döşemek, başka bir nesne ile örtmek: "Dudaklarının üstünü kaplayan muntazam kesilmiş sert ve koyu siyah bıyıkları..."- A. Ş. Hisar.
6 . Kaplama adı verilen ince ağaç levhaları, değişik yöntemlerle hazırlanan tablalara yapıştırmak.
7 . Bir madeni bir başka madenle kimyasal bir yöntemle örtmek.
8 . mecaz Bir kimsenin veya bir şeyin nitelikleri herkesçe bilinir olmak: "Ünü cihanı kapladı."- .
9 . mecaz Duygular için doldurmak: "İçini sevinç kapladı."- .
10 . mecaz Doldurmak, bastırmak.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPIŞ Nedir?

Yapma işi.

YAPIŞTIRMA Nedir?


1 . Yapıştırmak işi.
2 . sıfat Yapıştırarak yapılan: "Yapıştırma terlik."- .
3 . eskimiş Gelinlerin yüzüne yapıştırılarak yapılan süs.

YAPIŞTIRMAK Nedir?


1 . Yapışmasını sağlamak: "Mektuplarına kendi pullarını yapıştırırlar, kendi memurlarıyla sevk ederlerdi."- F. R. Atay.
2 . Yaklaştırmak, birbirine dayamak: "Telefonu iyice kulağına yapıştırıyor."- A. İlhan.
3 . mecaz Hızlı bir biçimde yazmak: "O, masanın üzerinden kaptığı cetvele üç tane sıfırı yapıştırmıştı."- Ö. Seyfettin.
4 . (-i), mecaz Gecikmeden karşılık vermek veya gerekeni yapmak: "Miralay Bey, realist bir asker görüşü ile teşhisi yapıştırır."- H. Taner.

A A A I K K L M T Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kağıtlamak,

9 Harfli Kelimeler

Atkılamak, Kağıtlama, Katıklama,

8 Harfli Kelimeler

Ağılamak, Ağıtlama, Ağlatmak, Atkılama, Katılmak, Katlamak, Kıtlamak, Takılmak, Tıklamak,

7 Harfli Kelimeler

Ağılama, Ağlamak, Ağlatma, Akıtmak, Aklamak, Ataklık, Atılmak, Atlamak, Iklamak, Kakılma, Kakmalı, Katılma, Katlama, Katmalı, Kıtlama, Takılma, Tıkamak, Tıklama,

6 Harfli Kelimeler

Ağalık, Ağlama, Ağlatı, Akıtma, Aklama, Amalık, Atalık, Atamak, Atılma, Atlama, Iklama, Kakıma, Kalkma, Kalmak, Kaltak, Kamalı, Katmak, Kılmak, Matlık, Takmak, Talkım, Tamlık, Tıkama, Tıkmak,

5 Harfli Kelimeler

Ağlak, Ağmak, Akala, Aklık, Akmak, Alaka, Alkım, Almak, Altık, Atama, Atmak, Atmık, Itlak, Kağıt, Kakım, Kakma, Kalak, Kalık, Kalım, Kalıt, Kalma, Katık, Katım, Katkı, Katlı, Katma, Kılma, Kıtal, Lağım, Makak, Makat, Makta, Malak, Matla, Takım, Takla, Takma, Talak, Tıkma,

4 Harfli Kelimeler

Ağıl, Ağım, Ağıt, Ağlı, Ağma, Akak, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alık, Alım, Alma, Altı, Amal, Atak, Atık, Atıl, Atım, Atkı, Atlı, Atma, Kaka, Kala, Kama, Katı, Kıta, Laka, Lama, Lata, Mala, Malt, Taam, Taka, Takı, Talk,

3 Harfli Kelimeler

Ağa, Ağı, Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Ata, Kak, Kal, Kam, Kat, Kığ, Kıl, Kıt, Lak, Lam, Lığ, Mal, Mat, Tak, Tal, Tam, Tığ, Tık,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ak, Al, Am, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.