KAÇAR (TDK)

Kaç soru sıfatının üleştirme biçimi: "Bu evler kaçar odalı?"- . "Her birinden kaçar tane aldınız?"- .

Kaçar kelimesi baş harfi K son harfi R olan bir kelime. Başında K sonunda R olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi A , beşinci harfi R . Başı K sonu R olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALDI Nedir?

"söylemeye başladı" anlamında kullanılan bir söz: "Aldı Kerem. Aldı Köroğlu."- .

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

KAÇA Nedir?

Ne kadar bir değer karşılığında?: "Bu giysi kaça satılıyor?"- .

KAÇAR Nedir?

Kaç soru sıfatının üleştirme biçimi: "Bu evler kaçar odalı?"- . "Her birinden kaçar tane aldınız?"- .

ODALI Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda odası olan: "Bunlara Yenişehir'de, üç odalı bir ev de buldum."- M. Ş. Esendal.
2 . isim, tarih Topkapı Sarayı'nda oturan saray adamları.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

SORU Nedir?


1 . Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual: "Minicik ellerini uzatarak bu taş nedir, diyen sorusu hâlâ hatırımızda!"- O. S. Orhon.
2 . Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

ÜLEŞTİRME Nedir?

Üleştirmek işi, bölüştürme, dağıtma, tevzi.

A A K R Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Arkaç, Çakar, Çakra, Çarka, Kaçar, Kraça,

4 Harfli Kelimeler

Açar, Akaç, Akar, Akça, Araç, Arak, Arka, Çark, Kaça, Kara,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ara, Ark, Çak, Çar, Kaç, Kar,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Ar, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.