KAÇINILMAZ (TDK)

İstek ve irade dışında olan: "Silahlı kuvvet kullanılmasına derhâl karar verilmesinin kaçınılmaz olması hâlinde Cumhurbaşkanı da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar verebilir."- Anayasa.

Kaçınılmaz kelimesi baş harfi K son harfi Z olan bir kelime. Başında K sonunda Z olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi I , beşinci harfi N , altıncı harfi I , yedinci harfi L , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi Z . Başı K sonu Z olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANAYASA Nedir?

Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi.

CUMHURBAŞKANI Nedir?

Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı.

İRADE Nedir?


1 . Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü, istenç: "Korkunç bir irade kuvveti sarfıyla baş ucundaki lambayı yaktı."- S. F. Abasıyanık.
2 . felsefe, ruh bilimi İstenç.
3 . eskimiş Buyruk: "Görülünce vurulması için irade bile var."- S. M. Alus.
4 . eskimiş İstek, dilek.

İSTEK Nedir?


1 . Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk: "Yanıma yaklaşan gölge, o eski şarkıyı gerçek bir istekle tekrarlıyordu."- Ç. Altan.
2 . Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep: "Bu adamın istekleri bitmiyor."- .
3 . dil bilgisi İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi: "Göreyim, göresin, göre."- .
4 . ruh bilimi Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu.

KAÇINILMAZ Nedir?

İstek ve irade dışında olan: "Silahlı kuvvet kullanılmasına derhâl karar verilmesinin kaçınılmaz olması hâlinde Cumhurbaşkanı da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar verebilir."- Anayasa.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARAR Nedir?


1 . Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı: "Kararımı biradere pek güçlükle kabul ettirdim."- R. N. Güntekin.
2 . hukuk Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm: "Yargıç kararı."- .
3 . Bu yargıyı bildiren belge: "Mahkeme kararını aldı."- .
4 . Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik.
5 . Değişmez olma: "Havanın hiç kararı yok."- .
6 . Tam ölçüsünde, ne az ne çok: "Yemeğin tuzu karar."- .
7 . müzik Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş.

KULLANILMA Nedir?

Kullanılmak işi.

KUVVE Nedir?


1 . Düşünce, niyet.
2 . Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü.
3 . Yeti.

KUVVET Nedir?


1 - Fiziksel güç, takat.
2 - Güç, dayanma gücü.
3 - Şiddet, zor, °cebir.
4 - Yetke, erk, °nüfuz.
5 - Dayanıklı olma durumu, °tahammül, °mukavemet.
6 - Bir niceliğin kendisiyle çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri.
7 - Bir ülkenin savaşçı silahlı örgütü ya da gücü.
8 - Dinginliği devime ya da devimi dinginliğe çeviren etken, direnci kıran ya da direnç doğuran özellik.

KUVVETLE Nedir?


1 . Güçlü ve sağlam bir biçimde: "Acı poyraz kuvvetle esiyordu."- O. Kemal.
2 . Üzerinde durarak, direnerek: "Kuvvetle iddia edilebilir."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SİLAHLI Nedir?

Silahı olan.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

VERİLME Nedir?

Verilmek işi.

A A I I K L M N Z Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kaçınılmaz,

9 Harfli Kelimeler

Çıkılanma, Çıkınlama,

8 Harfli Kelimeler

Açmazlık, Azmanlık, Çalınmak, Çıkılama, Çınlamak, Kazançlı, Kızılçam, Namazlık,

7 Harfli Kelimeler

Açılmak, Açınmak, Açmalık, Alınmak, Anaçlık, Anılmak, Anızlık, Anlıkçı, Anmalık, Azınlık, Çakılma, Çalınma, Çıkılma, Çıkmalı, Çınlama, Ilınmak, Kaçılma, Kaçınma, Kalınma, Kamçılı, Kazanım, Kazılma, Kazınma, Kılınma, Kınlama, Kızılma, Mazılık, Zamanlı,

6 Harfli Kelimeler

Açılım, Açılma, Açınım, Açınma, Açkılı, Alaçık, Alıkça, Alınma, Amaçlı, Amalık, Analık, Anılık, Anılma, Anızlı, Azıklı, Çakılı, Çalmak, Çamlık, Çıkmaz, Çınlak, Ikınma, Iklama, Ilıkça, Ilımak, Ilıman, Ilınma, Kalçın, Kamalı, Kazalı, Kazanç, Kazıma, Kazmaç, Kınalı, Kınama, Manalı, Mızıka, Zamklı,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Açmak, Açmaz, Akçıl, Aklan, Akman, Akmaz, Alçak, Alkan, Alkım, Almaç, Almak, Alman, Alnaç, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Anzak, Azılı, Azlık, Azmak, Azman, Çakal, Çakıl, Çakım, Çakın, Çakma, Çalak, Çalık, Çalım, Çalkı, Çalma, Çanak, Çanlı, Çıkan, Çıkın, Çıkma, Ilıma,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Açık, Açım, Açkı, Açma, Akaç, Akça, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Alaz, Alçı, Alıç, Alık, Alım, Alın, Alma, Amaç, Amal, Aman, Anaç, Anal, Anam, Anık, Anız, Anka, Anma, Azık, Azma, Çakı, Çalı, Çıkı, Çıma, Ilık, Ilım, Kaça, Kaçı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Ala, Ama, Ana, Anı, Aza, Azı, Çak, Çal, Çam, Çan, Çın, Kaç, Kal, Kam, Kan, Kaz, Kıç, Kıl, Kın, Kız, Lak, Lam, Lan, Laz, Maç, Mal, Nal, Nam, Naz, Zaç, Zam, Zan,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Am, An, Az, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.