KIZDIRMAK (TDK)


1 . Kızmasına neden olmak, kızmasını sağlamak.
2 . Isıtmak.
3 . mecaz Öfkelenmesine neden olmak, öfkelendirmek, sinirlendirmek: "Onları kızdıracak bir kötülük mü yaptın?"- H. R. Gürpınar.

Kızdırmak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi D , beşinci harfi I , altıncı harfi R , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K . Başı K sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ISITMA Nedir?


1 - Isıtmak eylemi ya da işlemi.
2 - Sıtma.

KIZMA Nedir?

Kızmak işi: "Şimdi artık kızma sırası bana gelmişti."- R. N. Güntekin.

KÖTÜLÜK Nedir?


1 . Kötü olma durumu, kemlik, şer: "Havaların kötülüğü yüzünden..."- .
2 . Zarar verecek davranış veya söz: "Hiç çare yok, bu tüller yırtılacak ve bütün korkunçluğuyla kötülük ateşi çıkarılacaktır ortaya."- Ç. Altan.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

NEDEN Nedir?


1 . Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep: "İzmir'in işgali faciası, özel nedenlerden, onu ayrıca ilgilendiriyor."- A. İlhan.
2 . zarf Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin: "Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?"- H. Taner.
3 . felsefe Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet.

ÖFKE Nedir?

Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hiddet, gazap: "Eve gelinceye kadar hiç öfkesi kalmadı."- Ö. Seyfettin.

ÖFKELENDİRME Nedir?

Öfkelendirmek işi.

ÖFKELENDİRMEK Nedir?

Öfkelenmesine yol açmak, kızdırmak.

ÖFKELENME Nedir?

Öfkelenmek işi: "Ne kadar enerjim varsa öfkelenmeler, giyinmeler, anlatmalarla tükettiğimden artık konuşamazdım zaten."- R. H. Karay.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

SİNİ Nedir?

Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi: "Sininin üstünde, çepeçevre tahta kaşıklar ve yerde sini etrafında birer küçük minder dizilmişti."- A. Haşim.

SİNİR Nedir?


1 - Duyu ve devinim uyarılarını beyinden organlara; organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet.
2 - Kas kirişi ve zarı.
3 - Rahatsız edici, hastalık derecesine varan özellik.
4 - Herhangi bir şey, bir olay karşısında tepki gösterme duyarlığı ve kişinin ruhsal niteliği.
5 - Hoşa gitmeyen, can sıkan.

SİNİRLENDİRME Nedir?

Sinirlendirmek işi.

SİNİRLENDİRMEK Nedir?

Sinirlenmesine sebep olmak: "Aklıma gelince sinirlendiriyor, hasta ediyor."- N. Ataç.

A D I I K K M R Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kızdırmak,

8 Harfli Kelimeler

Kızdırma,

7 Harfli Kelimeler

Dazkırı, Kazımık, Kızamık, Kızarık,

6 Harfli Kelimeler

Dazkır, Karmık, Kırkım, Kırkma, Kırmak, Kırmız, Kızmak, Mızıka, Mızrak, Zıkkım,

5 Harfli Kelimeler

Irmak, Kakım, Karık, Kazık, Kazım, Kımız, Kırık, Kırım, Kırkı, Kırma, Kızak, Kızık, Kızma, Rakım, Rızık,

4 Harfli Kelimeler

Adım, Akım, Arık, Arız, Azık, Darı, Dram, Irak, Kadı, Karı, Kazı, Kırk, Mark, Mazı, Rakı, Razı, Rıza, Zamk,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Arı, Ark, Arz, Azı, Dam, Dar, Daz, Ira, Irk, Irz, Kak, Kam, Kar, Kaz, Kır, Kız, Ram, Zam, Zar,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Am, Ar, Az, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.