KIZILKANTARON (TDK)

Kızılkantarongillerin örnek bitkisi olan, 10-50 cm yükseklikte, kırmızı çiçekli, karşılıklı yapraklı, sap ve yaprakları hekimlikte kullanılan, iki yıllık otsu bir bitki (Eryhraea centaurium).

Kızılkantaron kelimesi baş harfi K son harfi N olan bir kelime. Başında K sonunda N olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi I , beşinci harfi L , altıncı harfi K , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi A , onbirinci harfi R , onikinci harfi O , onüçüncü harfi N . Başı K sonu N olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇİÇEK Nedir?


1 . Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü.
2 . bitki bilimi Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi: "Evin ufak çiçekler ve bitkilerle süslü bahçesine çıktım."- R. H. Karay.
3 . mecaz Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse: "Onun ne çiçek olduğunu hep biliriz."- .
4 . kimya Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz.
5 . tıp (***) İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık.

ÇİÇEKLİ Nedir?

Çiçeği veya çiçek resimleri olan: "Gölgelerinde koyunlar otlayan çiçekli badem ağaçlarının altından geçtiler."- Ö. Seyfettin.

HEKİM Nedir?

İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilaçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip: "Hekim, ebenin kendi odasına geleceğini sandıysa doğru çıkmadı."- M. Ş. Esendal.

HEKİMLİK Nedir?

Hekim olma durumu.

KARŞILIKLI Nedir?


1 . İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil: "Karşılıklı yardım. Karşılıklı saygı."- .
2 . Birbirine karşı bulunan: "Salıncağın üzerinde karşılıklı ayakta duran kızlar, fıldır fıldır dönüyorlardı."- O. C. Kaygılı.
3 . zarf Birbirlerine karşılık olarak: "Çevredeki halk ise iki olmuş, bir kısmı satana, öbürü alana yardım ediyor; karşılıklı bağrışıyorlar."- R. H. Karay.
4 . zarf Birbiriyle ilgili olarak.

KIRMIZI Nedir?


1 . Al, kızıl renk.
2 . sıfat Bu renkte olan: "Siyah zülüflü, kırmızı dudaklı, altın ve mercan gerdanlı kadınlar."- A. Haşim.

KIZIL Nedir?


1 . Parlak kırmızı renk.
2 . sıfat Bu renkte olan: "Sular sarardı... Yüzün perde perde solmakta / Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta."- A. Haşim.
3 . sıfat, mecaz Aşırı derecede olan: "Softalar arasında kızıl bir kavga kopmuştu."- F. R. Atay.
4 . mecaz Komünist.
5 . tıp (***) Genellikle küçük yaşlarda görülen, bulaşıcı, yüksek ateşli, kırmızı renkte geniş lekeler döktüren, kuluçka dönemi üç dört gün süren tehlikeli hastalık.
6 . halk ağzında Altın.

KIZILKANTARON Nedir?

Kızılkantarongillerin örnek bitkisi olan, 10-50 cm yükseklikte, kırmızı çiçekli, karşılıklı yapraklı, sap ve yaprakları hekimlikte kullanılan, iki yıllık otsu bir bitki (Eryhraea centaurium).

KIZILKANTARONGİLLER Nedir?

İki çeneklilerden, kızılkantaron, acı yonca vb. cinsleri içine alan bir bitki familyası.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OTSU Nedir?

Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan, kısa ömürlü (bitki).

ÖRNEK Nedir?


1 . Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model: "Cemal Paşa ecnebi mütehassısların yardımı ile örnek çiftlikler de yapmıştır."- F. R. Atay.
2 . İncelemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune: "Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi."- M. Ş. Esendal.
3 . Bir şeyin benzeri, tıpkısı, misil: "Bu yapının bir örneği daha yoktur."- .
4 . Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal.
5 . Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma: "Örnek aransa öyle sanıyorum ki bizimkinden âlâsı bulunmaz."- H. Taner.
6 . sıfat En iyi biçimde olan: "Bir dâhinin, olağanüstü bir adamın, örnek bir hoca olmamasını doğal karşılamalı."- H. Taner.

YAPRAK Nedir?


1 . Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme vb. olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler: "Dökülmüş yapraklar, bozulmuş bağlar / Bülbülün konduğu dallar perişan."- Karacaoğlan.
2 . bitki bilimi Sarma yapılan asma yaprağı.
3 . Börek, baklava vb. şeylerde yufka: "Bu baklavada elli yaprak var."- .
4 . Kitap, defter vb. şeylerde ön ve arka yüzü oluşturan kâğıtlardan her biri, varak: "Takvimin kapak yaprağını ve günlük yapraklarını kolayca çevirdim."- R. H. Karay.
5 . Kat kat ayrılabilen şeylerde kat: "Mermer yaprağı."- .
6 . Eni 50 cm, boyu 7
5 cm olan bayrak ölçüsü.
7 . eskimiş Birkaç parça eklenerek yapılan şeylerde her parça: "Beş yapraktan bir yelken. Eteğin arka yaprağı."- .

YAPRAKLI Nedir?

Yaprağı olan: "Kış olmasına rağmen ağaçlar yemyeşil yapraklı ve çiçekliydi."- R. H. Karay.

YILLIK Nedir?


1 . Bir yılda verilen ücret: "Bu evin yıllığı bir milyon liradır."- .
2 . Yılda bir çıkan ve o yılın olaylarını anlatan kitap, bülten, dergi vb. eser, salname.
3 . Yılın gün, hafta, ay vb. bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim, almanak.
4 . Öğretim yılı sonunda hazırlanan, öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin özellikleriyle ilgili bilgiler ile eğlendirici konuların yer aldığı kitap.
5 . sıfat Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan: "O gün yıllık hesapları getirmişlerdi."- F. R. Atay.
6 . sıfat Bir yıl için, senelik, senevi: "Evi yıllık tuttular."- .
7 . sıfat Yılda bir yapılan: "Kuruluşun yıllık toplantısı."- .

YÜKSEK Nedir?


1 . Yukarıda, üst tarafta olan yer: "Yüksekten avluya açılmış iki pencereden aydınlık alıyordu."- M. Ş. Esendal.
2 . sıfat Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan, alçak karşıtı: "... mekik dokuduğu yüksek bez tezgâhından kalktı."- Ö. Seyfettin.
3 . sıfat Belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan: "İri kanatları ile bir kaşıkçı kuşu çok yükseklerde tur atıyor."- H. Taner.
4 . sıfat Güçlü, etkili, şiddetli: "Yüksek basınç. Yüksek gerilim."- .
5 . sıfat Derece veya makamı bakımından üstün: "Yüksek kurul."- .
6 . sıfat Normal değerlerin üstünde olan, çok: "Türk milletinin karakteri yüksektir."- Atatürk.
7 . sıfat, mecaz Erdemli, faziletli: "Yüksek duygu."- .
8 . sıfat, mecaz Toplum içinde para, ün vb. bakımından üstünlüğü olan: "Yüksek sosyete."- .
9 . zarf Büyük para ile: "Yüksek oynamak."- .

YÜKSEKLİK Nedir?


1 . Yüksek olma durumu.
2 . coğrafya Yükselti.
3 . matematik Geometrik biçimlerde, tabandan tepeye olan uzaklık.
4 . gök bilimi Bir yıldızdan gelen ışın ile ufuk düzlemi arasındaki açı.

A A I I K K L N N O R T Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Kızılkantaron,

10 Harfli Kelimeler

Kızılkanat,

9 Harfli Kelimeler

Kantarlık, Takınaklı, Tıknazlık, Tırnaklık,

8 Harfli Kelimeler

Akranlık, Aktarlık, Kalantor, Kantarlı, Kantaron, Karanlık, Kartaloz, Katırlık, Katranlı, Kılkıran, Kınakına, Kıratlık, Kırıtkan, Kızanlık, Kokartlı, Natıkalı, Natırlık, Nazarlık, Orantılı, Ortaklık, Tanıklık, Tanrılık, Tarlakoz, Tırnaklı,

7 Harfli Kelimeler

Anıklık, Anızlık, Anzarot, Arıklık, Arızalı, Arkalık, Ataklık, Azatlık, Azıklık, Azınlık, Iraklık, Kakıntı, Kakırtı, Kalıntı, Kanatlı, Kanıtlı, Karakol, Karalık, Karaltı, Karılık, Karınlı, Karıntı, Kartlık, Katıklı, Katılık, Katkılı, Kazıklı, Kazıntı, Kıranta, Kızarık, Kızartı, Kozaklı, Kozalak, Lakırtı, Lokanta, Noktalı, Ortalık, Ozanlık, Takınak, Taraklı,

6 Harfli Kelimeler

Akıntı, Alakok, Alıntı, Analık, Anılık, Anırtı, Anıtlı, Anızlı, Anlatı, Anorak, Antrok, Araklı, Aralık, Arantı, Arılık, Arkalı, Atalık, Atkılı, Atonal, Azatlı, Azıklı, Azonal, Iraklı, Kalkan, Kaltak, Kankan, Kantar, Kanton, Karalı, Karılı, Karlık, Kartal, Kartlı, Karton, Katrak, Katran, Kazalı, Kınalı, Kıraat, Kırklı,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akkor, Aklan, Aklık, Akont, Akort, Akran, Aktar, Alkan, Altık, Altın, Altız, Analı, Anlak, Anlık, Antlı, Anzak, Arıza, Arkıt, Arkoz, Artık, Artın, Atılı, Azılı, Azlık, Iltar, Itlak, Kakao, Kalak, Kalan, Kalık, Kalın, Kalıt, Kanal, Kanat, Kanık, Kanıt, Kanka, Kanlı, Kanon,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akar, Akıl, Akın, Aklı, Akor, Alan, Alaz, Alık, Alın, Altı, Alto, Anal, Anık, Anıt, Anız, Anka, Anot, Aort, Arak, Araz, Arık, Arız, Arka, Arlı, Artı, Atak, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Atol, Azar, Azat, Azık, Azol, Azot, Ilık, Irak, Itır,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alo, Alt, Ana, Anı, Ant, Ara, Arı, Ark, Art, Arz, Ata, Aza, Azı, Ira, Irk, Irz, Kak, Kal, Kan, Kar, Kat, Kaz, Kıl, Kın, Kır, Kıt, Kız, Kok, Kol, Kor, Kot, Koz, Lak, Lan, Laz, Lok, Lor,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ar, At, Az, La, Ok, Ol, On, Ot, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.