KIZIŞTIRMAK (TDK)


1 . Kızışmasını sağlamak.
2 . İsteklendirmek, gayret vermek.

Kızıştırmak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı K sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GAYRET Nedir?


1 - Olağanüstü çalışma, çabalama, çalışma isteği.
2 - Güç bir duruma dayanmak ya da ondan kurtulmak için gösterilen direnç.
3 - Yüreklilik, cesaret.
4 - Koruma, esirgeme, kayırma duygusu.
5 - Kutsal sayılan şeylere yabancıların saldırmasını görmekten doğan dayanamama duygusu.

İSTEK Nedir?


1 . Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk: "Yanıma yaklaşan gölge, o eski şarkıyı gerçek bir istekle tekrarlıyordu."- Ç. Altan.
2 . Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep: "Bu adamın istekleri bitmiyor."- .
3 . dil bilgisi İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi: "Göreyim, göresin, göre."- .
4 . ruh bilimi Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu.

İSTEKLENDİRME Nedir?

İsteklendirmek işi, teşvik, motivasyon.

İSTEKLENDİRMEK Nedir?

Birinde bir şey yapma isteğini uyandırmak, özendirmek, teşvik etmek, motive etmek.

KIZIŞMA Nedir?

Kızışmak işi.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

VERMEK Nedir?


1 - (Üzerinde ya da yakınında olan bir şeyi) Birisine eriştirmek, iletmek.
2 - Bırakmak ya da bağışlamak.
3 - Ondan bilmek °atfetmek.
4 - (Düşünce ya da bilgi anlatan şeyler için) Başkalarına iletmek, bildirmek.
5 - Döndürmek, çevirmek, yöneltmek.
6 - Herhangi bir duruma yol açmak.
7 - (Eğlenceli toplantı) Düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
8 - (Sanatçı) Topluluk önünde sanatını göstermek, °icra etmek.
9 - Satmak.
10 - Biriyle evlendirmek. 1
1 - (-i) Ödemek. 1
2 - Yaymak. 1
3 - Ürün üretmek. 1
4 - Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. 1
5 - Tümünü herhangi bir duruma sokmak. 1
6 - Sahip olmasını sağlamak. 1
7 - (Bir şey üzerinde) Etki yapmak, biçimini değiştirmek. 1
8 - Saptamak, tespit etmek. 1
9 - Kazandırmak, katmak.
20 - Ayırmak, harcamak. 2
1 - Dayamak. 2
2 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) ulaç eki almış eylemsilerle tezlikbildirir. 2
3 - Dilek bildiren birleşik eylemler yapar.

A I I I K K M R T Z Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Kızıştırmak,

10 Harfli Kelimeler

Kızıştırma,

9 Harfli Kelimeler

Kışkırtma,

8 Harfli Kelimeler

Kırışmak, Kırıtmak, Kışkırtı, Kızışmak, Tıkışmak,

7 Harfli Kelimeler

Işıtmak, Kakırtı, Karışık, Karışım, Katışık, Kazımık, Kıkırtı, Kırışık, Kırışma, Kırıtım, Kırıtış, Kırıtma, Kırmızı, Kızamık, Kızarık, Kızarış, Kızartı, Kızışık, Kızışma, Şakırtı, Şıkırtı, Şımarık, Tıkışık, Tıkışma,

6 Harfli Kelimeler

Akıtış, Arıtım, Arıtış, Aşırtı, Irktaş, Işımak, Işıtım, Işıtma, Karmık, Karşıt, Kırkım, Kırkma, Kırmak, Kırmız, Kızmak, Maşrık, Mızıka, Mızrak, Tıkmak, Tırkaz, Tırmık, Zıkkım,

5 Harfli Kelimeler

Arkıt, Artık, Artım, Artış, Aşırı, Atmık, Irmak, Işıma, Iştır, Kakım, Kakış, Kamış, Karık, Karış, Karşı, Kaşık, Katık, Katım, Katır, Katkı, Kazık, Kazım, Kımız, Kırat, Kırık, Kırım, Kırkı, Kırma, Kışır, Kıtık, Kıtır, Kızak, Kızık, Kızış, Kızma, Martı, Rakım, Rızık, Şarkı, Şatır,

4 Harfli Kelimeler

Akım, Akış, Arık, Arış, Arız, Artı, Aşık, Aşım, Aşıt, Atık, Atım, Atış, Atkı, Azık, Azış, Irak, Işık, Işkı, Itır, Karı, Kart, Katı, Kazı, Kırk, Kıta, Mark, Marş, Mart, Mazı, Rakı, Razı, Rıza, Şark, Şart, Şıra, Takı, Tarz, Tazı, Zamk, Zatı,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Arı, Ark, Arş, Art, Arz, Aşı, Aşk, Azı, Ira, Irk, Irz, Kak, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kaz, Kır, Kış, Kıt, Kız, Maş, Mat, Ram, Şak, Şat, Şaz, Şık, Tak, Tam, Tar, Taş, Tık, Tır, Zam, Zar, Zat, Zıt,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, Aş, At, Az, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.