KIYMETSİZLİK (TDK)

Değersizlik.

Kıymetsizlik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi M , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi S , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi Z , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı K sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞER Nedir?


1 . Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, valör.
2 . Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha.
3 . Yüksek ve yararlı nitelik.
4 . Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.
5 . felsefe Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.
6 . matematik Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
7 . Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

DEĞERSİZ Nedir?

Değeri olmayan veya değeri çok az olan, önemsiz, kıymetsiz, naçiz.

DEĞERSİZLİK Nedir?

Değersiz olma durumu.

E I K K L M S T Y Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Kıymetsizlik,

9 Harfli Kelimeler

Kıymetsiz, Yemliksiz,

8 Harfli Kelimeler

Kemiksiz, Kesimlik, Kesmikli, Kısmetli, Kıymetli, Meyilsiz, Sekizlik, Semizlik, Temizlik, Yetimlik, Yetkisiz, Yezitlik, Zikıymet,

7 Harfli Kelimeler

Eksikli, Eksilti, Ektilik, Emzikli, Eskilik, Etkisiz, Eziklik, İsmetli, İstekli, İstemli, İtilmek, Kemikli, Kemiksi, Kesikli, Metilik, Sekilik, Sekizli, Semitik, Silkmek, Sitemli, Temsilı, Yetkili,

6 Harfli Kelimeler

Etkili, İkilem, İkitek, İletim, İletki, İlmiye, İtilme, İyelik, Kelkit, Kemlik, Kesmik, Kısmet, Kıymet, Kilise, Kimlik, Milsiz, Misket, Mistik, Sekili, Sıklet, Sikmek, Silkme, Silmek, Siymek, Teklik, Tekmil, Telsiz, Temlik, Temsil, Temyiz, Teslim, Tezlik, Tilmiz, Yemlik, Yitmek, Zilyet,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eksik, Eksiz, Emlik, Emzik, Eskil, Eskiz, Etlik, Etsiz, İklim, İleti, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İslim, İsmet, İstek, İstem, İstim, İtlik, İtmek, İzlek, İzlem, Kelik, Kemik, Kesik, Kesim, Kesit, Keski, Kısmi, Kilim, Kilis, Kilit, Kiliz, Kilsi, Kimse, Kitle, Lemis, Likit,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Eksi, Ekti, Elik, Elim, Elit, Elti, Emik, Esik, Esim, Eski, Etik, Etil, Etki, Etli, Ezik, İkiz, İlik, İlim, İlke, İlme, İlmı, İsim, İsli, İtki, İtme, Kile, Kils, Kimi, Kist, Klik, Liet, Lime, Lise, Mest, Misk, Seki, Semt, Sezi,

3 Harfli Kelimeler

Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, İye, İyi, Kek, Kel, Kem, Kes, Ket, Kez, Kıl, Kıt, Kız, Kik, Kil, Kim, Kit, Ley, Lim, Met, Mey, Mil, Mis, Mit, Sek, Sel, Sem, Set, Sık, Sik, Sim, Sit, Siz, Ski, Tek, Tel,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Es, Et, Ey, İl, İm, İs, İt, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Se, Si, Te, Ti, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.