KIYASEN (TDK)


1 . Kıyas edilerek, kıyas yoluyla.
2 . Karşılaştırarak, oranlayarak.
3 . Benzeterek.

Kıyasen kelimesi baş harfi K son harfi N olan bir kelime. Başında K sonunda N olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi A , beşinci harfi S , altıncı harfi E , yedinci harfi N . Başı K sonu N olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KIYA Nedir?

Adam öldürme suçu, cinayet.

KIYAS Nedir?


1 . Bir tutma, denk sayma.
2 . Karşılaştırma, oranlama, mukayese.
3 . eskimiş, dil bilgisi Örnekseme: "Birçok kelime türleri kıyasla yapılmıştır."- .
4 . mantık Tasım.

ORAN Nedir?


1 . Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo: "Dini, dili ne olursa olsun her insan doğup büyüdüğü, ekmeğini kazandığı toprak üstünde korkusuz, güven altında yaşadığı oranda kendini mutlu duyuyordu."- N. Cumalı.
2 . İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp.
3 . Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin.
4 . matematik İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı: "Üçün sekize oranı."- .

ORANLA Nedir?

Herhangi bir şeye göre, herhangi bir şeyle kıyaslayarak, nispeten: "Kahve caddeye oranla azıcık geride, bir bahçe içinde."- S. Birsel.

YOLUYLA Nedir?


1 . Aracılığıyla, vasıtasıyla: "Dilekçesini kaymakamlık yoluyla göndermiş."- .
2 . Yöntemiyle, usulüne uygun olarak: "Her işi yoluyla yapar."- .

A E I K N S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Kıyasen,

6 Harfli Kelimeler

Yeksan,

5 Harfli Kelimeler

Kenya, Kasnı, Kayın, Kıyas, Nakıs, Sakın, Sanık, Sayın, Yakın, Yanık, Yankı, Yansı,

4 Harfli Kelimeler

Akın, Akne, Akse, Anık, Asık, Askı, Ayık, Ayın, Aynı, Esna, Iska, Kanı, Kase, Kayı, Kına, Kısa, Kıya, Sake, Sanı, Saye, Sayı, Sena, Yakı, Yısa,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Anı, Ası, Ask, Ayı, Ayn, Kan, Kas, Kay, Kes, Kın, Nas, Ney, Sak, San, Say, Sek, Sen, Sık, Yak, Yan, Yas, Yek, Yen,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, As, Ay, Ek, En, Es, Ey, Ke, Ne, Se, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.