KIVRANDIRMAK (TDK)


1 . Kıvranmasına neden olmak.
2 . mecaz Çok üzmek, acı çektirmek: "Beni kıvrandırmak hoşuna mı gidiyor?"- T. Buğra.

Kıvrandırmak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi V , dördüncü harfi R , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi D , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi K . Başı K sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

ÇEKTİRME Nedir?


1 . Çektirmek işi: "Mebus adayları gibi bunları da fotoğraf çektirmeye gider gibi kılık kıyafetlerinden tanımak güç değildi."- R. N. Güntekin.
2 . denizcilik Çektiri.
3 . denizcilik Yaklaşık 30-50 grostonluk yelkenli veya yük taşıyan motorlu büyük kayık: "Bir saat sonra Bora Reis'in çektirmesi yedeğinde harap düşman kadırgası olduğu hâlde kararan ufuklara doğru ilerliyorlardı."- N. Hikmet.
4 . Sökülebilir elbise, yemek ve salon dolaplarının tablalarını birbirine tutturmak için metal veya plastikten yapılmış bağlantı parçası.
5 . Arabaların göbek bilyelerini çıkarmak için kullanılan araç.
6 . Arabaların değişik bölümlerinde hareketi ve dönüşü sağlamaya yarayan rulmanların yuvalarından çıkarılması işinde kullanılan alet.

ÇEKTİRMEK Nedir?


1 . Çekme işini yaptırmak: "Karıcığım, seninle şöyle yan yana bir resim çektirelim."- P. Safa.
2 . Birini sıkıntılı duruma sokmak, içinden çıkılamaz duruma düşürmek: "Allah çektirmesin!"- .

GİDİ Nedir?


1 . Azarlama sözü: "Seni gidi seni!"- .
2 . Bir şeye duyulan özlem ve isteği belirtmek için kullanılan bir söz: "Hey gidi günler hey! Hey gidi gençlik hey!"- .
3 . sıfat, halk ağzında Ahlaksız, pezevenk.

KIVRANDIRMAK Nedir?


1 . Kıvranmasına neden olmak.
2 . mecaz Çok üzmek, acı çektirmek: "Beni kıvrandırmak hoşuna mı gidiyor?"- T. Buğra.

KIVRANMA Nedir?

Kıvranmak işi.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

NEDEN Nedir?


1 . Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep: "İzmir'in işgali faciası, özel nedenlerden, onu ayrıca ilgilendiriyor."- A. İlhan.
2 . zarf Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin: "Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?"- H. Taner.
3 . felsefe Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet.

ÜZME Nedir?

Üzmek işi.

ÜZMEK Nedir?


1 - Üzüntü vermek.
2 - Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak.

A A D I I K K M N R R V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Kıvrandırmak,

11 Harfli Kelimeler

Kıvrandırma,

10 Harfli Kelimeler

Arındırmak,

9 Harfli Kelimeler

Arındırma, Kandırmak, Kardırmak, Kıkırdama, Kırdırmak, Kıvranmak, Vardırmak,

8 Harfli Kelimeler

Andırmak, Davranım, Kandırma, Kanırmak, Kardırma, Karınmak, Kırdırma, Kırınmak, Kıvanmak, Kıvırmak, Kıvramak, Kıvranma, Vardırma,

7 Harfli Kelimeler

Andırma, Anırmak, Arınmak, Ikınmak, Kandıra, Kanıkma, Kanırma, Karıkma, Karımak, Karınma, Kınamak, Kındıra, Kırınma, Kıvanma, Kıvırma, Kıvrama, Mandıra,

6 Harfli Kelimeler

Akdarı, Anırma, Arınma, Ikınma, Iramak, Kadran, Kakıma, Kanmak, Karıma, Karmak, Karmık, Kavrak, Kavram, Kınama, Kırkar, Kırkım, Kırkma, Kırmak, Kırnak, Kırnav, Kıvrak, Kıvrık, Kıvrım, Mandar, Markka, Mırnav, Namdar, Varmak,

5 Harfli Kelimeler

Adamı, Adına, Akmak, Akman, Akran, Akvam, Andık, Anmak, Ardak, Damak, Damar, Davar, Drama, Irama, Irmak, Kadar, Kadın, Kakım, Kakma, Kaman, Kanık, Kanka, Kanma, Karar, Karık, Karın, Karma, Kavak, Kavkı, Kavmı, Kınık, Kıran, Kırık, Kırım, Kırkı, Kırma, Kıvam, Krank, Makak, Manav,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adım, Akak, Akar, Akım, Akın, Akma, Akva, Aman, Anam, Anık, Anka, Anma, Arak, Arda, Arık, Arka, Arma, Avam, Avar, Dama, Dana, Dank, Dara, Darı, Dava, Dram, Irak, Kadı, Kaka, Kama, Kana, Kanı, Kara, Karı, Kına, Kırk, Mana, Mark,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ama, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Dam, Dar, Dav, Ira, Irk, Kak, Kam, Kan, Kar, Kav, Kın, Kır, Nam, Nar, Ram, Van, Var, Vın,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Am, An, Ar, Av, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.