KIVRILMA (TDK)


1 . Kıvrılmak işi, bükülme: "Babasına dille değil, sancıdan ölüyor gibi birkaç kıvrılma, burkulma ile karşılık verdi."- H. R. Gürpınar.
2 . jeoloji Yer kabuğunun içten gelen etkenlerle dalgalı bir biçim alması.

Kıvrılma kelimesi baş harfi K son harfi A olan bir kelime. Başında K sonunda A olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi V , dördüncü harfi R , beşinci harfi I , altıncı harfi L , yedinci harfi M , sekizinci harfi A . Başı K sonu A olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALMA Nedir?


1 . Almak işi.
2 . Alıntı, iktibas: "Ondan acemicesine alma olarak."- Muallim Naci.
3 . spor Bir profesyonel sporcunun, para karşılığı kulübünden bir başka kulübe geçmesi, transfer.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BİRKAÇ Nedir?


1 - Çok olmayan, az sayıda, az.
2 - Az sayıda kimse.

BURKULMA Nedir?

Burkulmak işi.

DALGALI Nedir?


1 . Dalgası olan: "O, bütün hayatı dalgalı bir ummanda ve kaptan köprüsünde geçen kocasından, sahilde sessiz bir balıkçı kulübesine mahsus bir yaşayış istemez."- N. F. Kısakürek.
2 . Dalga dalga görünen: "Dalgalı kumaş."- .
3 . Kıvrımlı (saç): "Dalgalı ipek saçlı başı kardeşinin göğsüne sokuldu."- C. Uçuk.
4 . Açıklı koyulu (renk).
5 . fizik Belli dalga boylarını alabilen, alternatif: "Üç dalgalı radyo."- .

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

ETKEN Nedir?


1 . Etki eden şey, faktör: "Yazınımızın gelenek değiştirmesine bağlı olarak değişik etkenleri var bu durumun."- N. Cumalı.
2 . kimya Bir madde üzerinde belli bir değişiklik yapan şey, müessir.
3 . dil bilgisi Doğrudan doğruya öznenin yaptığı işi anlatan, öznesi belli olan fiil, etken fiil, aktif, aktif fiil, malum, edilgen karşıtı: "Kırmak, bilmek etken fiillerdir."- .

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

İÇTEN Nedir?


1 . Samimi: "Bu beş şehir durdukça bu yapıt da onun en içten yorumu olarak ayakta kalacaktır."- H. Taner.
2 . zarf Yürekten, candan, samimi davranarak: "Yumuşak ve içten sürdürdü konuşmasını."- T. Buğra.

JEOLOJİ Nedir?

Yer bilimi.

KARŞILIK Nedir?


1 . Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele: "Haykırışlarına etraftan karşılık gelmiyordu."- H. R. Gürpınar.
2 . Bir dildeki bir sözü başka bir dilde aynı anlamda karşılayan söz.
3 . Cevap, yanıt.
4 . Bir şey alınırken karşı tarafa verilen başka şey, bedel: "Bir buçuk aylığının karşılığı olan üç yüz lira hatırı sayılır bir para idi."- R. H. Karay.
5 . Bir iş için ayrılmış para, ödenek, tahsisat.

KIVRILMA Nedir?


1 . Kıvrılmak işi, bükülme: "Babasına dille değil, sancıdan ölüyor gibi birkaç kıvrılma, burkulma ile karşılık verdi."- H. R. Gürpınar.
2 . jeoloji Yer kabuğunun içten gelen etkenlerle dalgalı bir biçim alması.

KIVRILMAK Nedir?


1 . Eğrilip bükülmek.
2 . Kıvrık bir duruma gelmek.
3 . Yuvarlak bir biçim almak.
4 . Dar bir yere büzülerek yatmak: "Bulunduğum yerde kıvrılıp yatmanın bir kolayını arıyordum."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . Dönmek, sapmak: "Ben onu görmemişçesine, gözlerimi ileriye dikerek yan yola kıvrıldım."- H. Z. Uşaklıgil.
6 . Katlanmak, bükülmek, kırılmak.
7 . Yol dönemeçli, virajlı olmak.

SANCI Nedir?


1 . İç organlarda batar veya saplanır gibi duyulan, nöbetlerle azalıp çoğalan ağrı: "Ani bir diş ağrısı gibi, manevi bir sancı ruhumu burmaya başladı."- H. C. Yalçın.
2 . mecaz Sıkıntı.

VERDİ Nedir?

Bir borudan bir saniyede geçen suyun veya bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı.

A I I K L M R V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kıvrılma,

7 Harfli Kelimeler

Kırılma, Kırmalı, Kıvamlı, Kıvırma,

6 Harfli Kelimeler

Arılık, Ilımak, Iraklı, Karılı, Kıvrım, Varlık,

5 Harfli Kelimeler

Alkım, Ilıma, Irmak, Kalım, Karlı, Kavmı, Kılır, Kılma, Kımıl, Kırım, Kırma, Kıvam, Kravl, Lıkır, Rakım,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Aklı, Alık, Alım, Arık, Arlı, Ilık, Ilım, Irak, Karı, Kral, Mark, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Arı, Ark, Ira, Irk, Kal, Kam, Kar, Kav, Kıl, Kır, Lak, Lam, Lav, Mal, Ram, Var,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Av, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.