KIVILCIMLAMAK (TDK)

Kıvılcımlanmasını sağlamak.

Kıvılcımlamak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi V , dördüncü harfi I , beşinci harfi L , altıncı harfi C , yedinci harfi I , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi A , onbirinci harfi M , onikinci harfi A , onüçüncü harfi K . Başı K sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KIVIL Nedir?

Kıvılcım.

KIVILCIM Nedir?


1 . Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası, alev, çakım, çakın, çıngı, şerare: "Eşeledik külleri, kıvılcımlar parladı."- C. Uçuk.
2 . Demir, taş vb. maddelerin güçlü çarpışmasından sıçrayan ateş durumundaki parçacıkları.
3 . mecaz Harekete geçiren etken: "Beyninde çakan şimşeğin kıvılcımları hemen ağzından saçılır."- H. R. Gürpınar.
4 . gök bilimi Güneş yüzeyinde düzensiz aralıklarla görülen parlama.

KIVILCIMLANMA Nedir?

Kıvılcımlanmak işi.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

A A C I I I K K L L M M V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Vıcıklamak,

9 Harfli Kelimeler

Acıkılmak, Acıklılık, Akılcılık, Cavlaklık, Kalıcılık, Kamacılık, Lakacılık, Lamacılık, Vıcıklama,

8 Harfli Kelimeler

Acıkılma, Acılılık, Akıcılık, Akıllıca, Alıcılık, Cıvıklık, Kıvılcım, Malcılık, Vıcıklık,

7 Harfli Kelimeler

Acıkmak, Alıklık, Amcalık, Avcılık, Cılkava, Cılklık, Cıvımak, Iklamak, Ilıklık, Kakılma, Kakmacı, Kakmalı, Kalımlı, Kalmalı, Kavalcı, Kavkılı, Kılıklı, Kıvamlı,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acıkma, Acılık, Acımak, Acımık, Akılcı, Akıllı, Akımcı, Alımcı, Alımlı, Amalık, Cakalı, Camlık, Cavlak, Cıvalı, Cıvıma, Cıvmak, Iklama, Ilıcak, Ilımak, Ilımlı, Kakıma, Kalıcı, Kalkma, Kalmak, Kamacı, Kamalı, Kavlak, Kavlık, Kılcal, Kılmak, Kımkım, Lakacı, Laklak, Lamacı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Acıma, Akıcı, Aklık, Akmak, Akvam, Alıcı, Alkım, Allık, Almak, Avlak, Camlı, Cıvık, Cıvma, Ilıca, Ilıma, Kakım, Kakma, Kalak, Kalcı, Kalık, Kalım, Kalma, Kavak, Kaval, Kavkı, Kavmı, Kılık, Kıllı, Kılma, Kımıl, Kıvam, Makak, Makam, Malak, Malca, Malcı, Mamak, Maval, Vakıa,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Akva, Alık, Alım, Allı, Alma, Amal, Amca, Amma, Aval, Avam, Avcı, Caka, Cılk, Cıva, Ilık, Ilım, Kaka, Kala, Kama, Laka, Lala, Lama, Lava, Mala, Mama, Vaka,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aka, Akı, Ala, Ama, Cam, Cık, Kak, Kal, Kam, Kav, Kıl, Lak, Lal, Lam, Lav, Mal,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Av, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.