KISAPARMAKLILIK (TDK)

Doğuştan olan ya da doğumdan sonra büyümenin durmasına bağlı olarak parmakların uzamaması.

Kısaparmaklılık kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi I , üçüncü harfi S , dördüncü harfi A , beşinci harfi P , altıncı harfi A , yedinci harfi R , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi I , onbeşinci harfi K . Başı K sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞLI Nedir?


1 . Bir bağ ile tutturulmuş olan: "Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste: "Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı."- B. Necatigil.
3 . Sınırlanmış, sınırlı: "Tüzüğe bağlı bir işlem."- .
4 . Kapatılmış olan, kapalı: "Bağlı geçit."- .
5 . Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan: "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim."- .
6 . Sadık: "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.
7 . mecaz Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun: "Çocuklarına bağlı ana."- .
8 . halk ağzında Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

BÜYÜ Nedir?


1 . Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı: "Akkız Ana, Hasan'a gönül vermenin bir büyü olduğunu, ne kadar anlatmışsa da kâr etmemiş."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Karşı durulamaz güçlü etki: "Ondan tüten görünmez bir büyünün içinde titriyorum."- Y. Z. Ortaç.

BÜYÜME Nedir?


1 . Büyümek işi: "Bizans'a karşı devamlı muharebeler, Bulgarlığın büyümesine ve esaslanmasına yardım etti."- F. R. Atay.
2 . Organizmanın bütününde veya bu bütünün bir bölümünde boyutların artması.

DOĞU Nedir?


1 . Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık, batı karşıtı.
2 . Bulunulan yere göre güneşin doğduğu yönde kalan bölge.
3 . gök bilimi Güneşin 2
1 Mart ve 2
3 Eylülde doğduğu yön.

DOĞUM Nedir?


1 . Doğma işi, tevellüt, veladet.
2 . Bir kimsenin doğduğu yıl.

DOĞUŞTAN Nedir?


1 . Yaradılıştan: "İnsan doğuştan medenidir, cemiyet içinde yaşamak için yaratılmıştır."- R. N. Güntekin.
2 . sıfat, felsefe Kişinin doğduğu andan beri var olan, doğuşla birlikte gelen, fıtri.

DURMA Nedir?


1 . Durmak işi.
2 . Eğleşme, eğlenme, tevakkuf.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

PARMAK Nedir?


1 . İnsanda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü oluşturan, boğumlu, oynak, uzunca organların her biri: "Uzun, sinirli parmakları locanın kenarında uzanmış, boksörün kulağını koparıyordu."- R. N. Güntekin.
2 . sıfat Eni bu organ kadar olan: "Değneği iki parmak kısaltmalı."- .
3 . sıfat Koyu sıvılara daldırıp çıkarıldığında bu organa bulaşan miktar kadar olan: "Bir parmak bal."- .
4 . Bir tekerleğin merkezinden çemberine kadar uzanan çubukların her biri.
5 . matematik İnç.
6 . mecaz Bir işe karışmış olma ilgisi: "Bu işte onun parmağı var."- .
7 . eskimiş Arşının yirmi dörtte biri.

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

UZAM Nedir?


1 . Algılanan nesnelerin temel niteliği.
2 . Bir nesnenin uzayda kapladığı yer, vüsat.

UZAMA Nedir?

Uzamak durumu: "Seyahatin uzaması ihtimali de çoktur."- R. H. Karay.

A A A I I I K K K L L M P R S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Parmaklıklı,

10 Harfli Kelimeler

Islıklamak, Kalıplamak, Karıklamak, Kırıklamak, Maskaralık, Pasaklılık, Sırıklamak,

9 Harfli Kelimeler

Aksırıklı, Arıklamak, Arkalıklı, Asalaklık, Iraksamak, Isırılmak, Iskalamak, Islıklama, Kalıplama, Kalpaklık, Kapalılık, Kaplamalı, Kaplamsal, Karıklama, Karslılık, Kırıklama, Kırkılmak, Kırklamak, Kırpılmak, Parlaklık, Parmaklık, Paskallık, Sarılıklı, Sarkıklık, Sıkılamak, Sıralamak, Sırıklama,

8 Harfli Kelimeler

Aksaklık, Aksırmak, Alkarısı, Aralıklı, Arıklama, Arılamak, Iraksama, Iralamak, Isırılma, Iskalama, Islaklık, Kakılmak, Kalıklık, Kalıplık, Kalpaklı, Kapaklık, Kapılmak, Kaplamak, Kaplamlı, Kapsamak, Kapsamlı, Karıkmak, Karılmak, Karlamak, Karmalık, Kasaplık, Kasılmak, Kıkırlık, Kıpıklık, Kıpramak, Kırıklık, Kırılmak, Kırkılma, Kırklama, Kırmalık, Kırpılma, Kısalmak, Kısıklık, Kısılmak, Kısırlık,

7 Harfli Kelimeler

Akılsal, Aklamak, Aksakal, Aksamak, Aksırık, Aksırma, Alakalı, Alarmak, Alıklık, Alırlık, Allamak, Aparmak, Araplık, Arıklık, Arılama, Arkalık, Arlılık, Arpalık, Arpamsı, Asılmak, Asırlık, Askılık, Asmalık, Iklamak, Ilıklık, Ipıslak, Iraklık, Iraksak, Iralama, Isırmak, Islamak, Islıklı, Kakılma, Kakımak, Kakmalı, Kalamar, Kalımlı, Kalıplı, Kalkmak, Kalmalı,

6 Harfli Kelimeler

Akasma, Akıllı, Aklama, Aksama, Alaplı, Alarma, Alımlı, Allama, Alpaka, Alpaks, Alplık, Amalık, Amasra, Apalak, Aparma, Araklı, Aralık, Aramak, Arılık, Arkalı, Armalı, Asalak, Asıllı, Asılma, Askılı, Asmalı, Iklama, Ilımak, Ilımlı, Iraklı, Iramak, Irksal, Isırık, Isırma, Islama, Kakıma, Kaklık, Kakmak, Kalkık, Kalkma,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Aklık, Akmak, Akpas, Aksak, Aksam, Alaka, Alarm, Alkım, Allık, Almak, Araka, Arama, Asılı, Asklı, Aslık, Asmak, Ilıma, Irama, Irmak, Islak, Islık, Kakım, Kakma, Kalak, Kalas, Kalık, Kalım, Kalıp, Kalma, Kapak, Kaplı, Kapma, Karık, Karlı, Karma, Kasap, Kasık, Kasım, Kasır,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akar, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alık, Alım, Allı, Alma, Amal, Apak, Arak, Arap, Arık, Arka, Arlı, Arma, Arpa, Arsa, Asal, Asap, Asar, Asık, Asıl, Asım, Asır, Askı, Asla, Asma, Ilık, Ilım, Irak, Irıp, Isıl, Iska, Kaka, Kala, Kalp, Kama,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ala, Alp, Ama, Ara, Arı, Ark, Arp, Asa, Ası, Ask, Ira, Irk, Isı, Kak, Kal, Kam, Kap, Kar, Kas, Kıl, Kır, Lak, Lal, Lam, Lap, Mal, Mas, Pak, Pal, Pas, Pır, Ram, Rap, Sak, Sal, Sam, Sap,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, As, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.